ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
  • เว็บไซต์นี้สร้างจากหลักการการออกแบบเว็บที่สามารถเข้าถึงได้ เนื้อหาหลักของเว็บไซต์แบ่งได้เป็น4ส่วนใหญ่:
  • 1. พื้นที่ฟังก์ชั่นด้านบน、2. พื้นที่เนื้อหาส่วนกลาง、3. พื้นที่นำทางบริเวณซ้ายล่าง、4. ข้อมูลเว็บไซต์บริเวณล่างสุด
  • คีย์ลัดของเว็บไซต์﹝Accesskey﹞ตั้งค่าไว้ดังนี้::
  • Alt+U:ในพื้นที่ลิงก์นำทางด้านบน บล็อกนี้มีรายการลิงก์หลักของเว็บไซต์นี้
  • Alt+C:พื้นที่เนื้อหาส่วนกลาง
  • Alt+L:พื้นที่ซ้ายล่าง
  • Alt+Z:ข้อมูลเว็บไซต์บริเวณล่างสุด
  • หากเบราว์เซอร์ของคุณเป็นFirefox วิธีใช้แป้นคีย์ลัดคือ Shift+Alt+(ตัวอักษรคีย์ลัด) เช่น Shift+Alt+C จะข้ามไปยังหน้าพื้นที่เว็บเพจส่วนกลาง และอื่นๆ