ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
ไต้หวันเป็นสถานที่พบเจอกับภัยพิบัติมากมาย หน้าฤดูพายุไต้ฝุ่นในแต่ละปีมีวาตภัย อุทุกภัย ภัยพิบัติที่ไม่สามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้มีอัคคีภัย แผ่นดินไหว ดินถล่ม และอื่นๆ คุณทราบหรือไม่ว่าเวลาเผชิญกับภัยพิบัติข้างต้นต้องทำอย่างไร? สิ่งที่ควรจัดเตรียมก่อนเกิดภัยพิบัติมีอะไรบ้าง?
 
※เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ※
สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยกรุงไทเป
https://english.119.gov.taipei/Default.aspx (หน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ)
 
เว็บไซต์ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติกรุงไทเป
https://www.eoc.gov.taipei/taipeicityems1_public_en (หน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ)
 
เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศทั่วโลกกรมบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย
https://www.nfa.gov.tw/eng/index.php (หน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ - หน้า 1

หน้า 2