ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพจะรับวัคซีนอย่างไร?2024-05-15
2ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะทำ“เสริมการบันทึก”การฉีดวัคซีนจากต่างประเทศได้อย่างไร?2024-05-15
3เงินช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ตั้งครรภ์ที่ดีพาหนะ2Uยื่นขออย่างไร? 2024-05-15
4โรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอ-ฉันต้องการปรึกษาทางจิตวิทยาจะทำอย่างไร?2024-05-15
5บัตรคิวจากเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติเลขคิวอยู่หลังหมายเลขที่รับจากเคาน์เตอร์หรือไม่? การนัดหมายคลินิกสามารถนัดหมายได้ภายในกี่วัน?2024-05-15
6โรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอ-ทำใบเสร็จรับเงินหายสามารถยื่นขอใหม่ได้หรือไม่?2024-05-15
7จะยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลสำหรับเด็กได้อย่างไร?2024-05-15
8จะขอหลักฐานการฉีดวัคซีนได้อย่างไร?2024-05-15
9ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีครรภ์หากไปตรวจสุขภาพก่อนคลอดแล้วโดยที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือ สามารถขอคืนเงินช่วยเหลือย้อนหลังได้หรือไม่?2024-02-15
10การตรวจสุขภาพสำหรับคู่สมรสที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เป็นอย่างไร?2024-02-15
11ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีเงินช่วยเหลือตรวจสุขภาพก่อนคลอดหลังแต่งงานหรือไม่?2024-02-15
12หลังผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาถึงไต้หวันจะยื่นขอประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างไร?2024-02-15
13สตรีมีครรภ์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ สามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือตรวจสุขภาพก่อนคลอดโดยที่ยังไม่ร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติได้หรือไม่?2024-02-15
14เงินช่วยเหลือการตรวจสุขภาพก่อนคลอดสำหรับสตรีมีครรภ์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดเงินช่วยเหลือเป็นอย่างไร?2024-02-15
15ยื่นคำร้องขอ“เงินช่วยเหลือการตรวจสุขภาพก่อนคลอดสำหรับสตรีมีครรภ์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่เข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติ”ได้อย่างไร?2024-02-15
16จะเข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างไร2024-02-15
17ข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สอบถามได้ที่ไหน?2024-02-15
18เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันโรคคุนหมิงจัดกิจกรรมนอกโรงพยาบาลตรวจคัดกรองโดยไม่เปิดเผยตัวตน(โรคเอสด์และโรคซิฟิลิส) โทรสอบถามที่เบอร์ไหน?2024-02-15
19เข็มฉีดยาทางการแพทย์ที่ใช้แล้วในครัวเรือน ควรกำจัดทิ้งอย่างไร?2024-01-18
20สตรีมีครรภ์สามารถขอเงินทุนช่วยเหลืออะไรได้บ้าง2023-10-06