ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1หากหย่าร้างแล้วประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ บุตรที่เกิดจากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะมีเงินช่วยเหลือทางการศึกษาหรือสวัสดิการอะไรบ้าง?2024-05-21
2สวัสดิการที่ไม่สามารถยื่นขอเวลาเดียวกัน2สำหรับเงินช่วยเหลือผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวของกรุงไทเป2024-02-15
3สวัสดิการที่ไม่สามารถยื่นขอเวลาเดียวกัน1สำหรับเงินช่วยเหลือผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวของกรุงไทเป2024-02-15
4สตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถยื่นขอเข้าพักบ้านพักครึ่งทางของสตรีกรุงไทเปได้หรือไม่?2024-02-15
5ฉันเป็นคู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่(หรือชาวต่างชาติ) ปัจจุบันยังไม่ได้บัตรประจำตัวประชาชนสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีสถานการณ์พิเศษได้หรือไม่?2024-02-15
6ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยื่นขอเงินช่วยเหลือทางสังคมก่อนเข้าทะเบียนบ้านจะส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ/รายได้ปานกลางหรือไม่2024-02-15
7การบริการด้านสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปมีอะไรบ้าง?2024-02-15
8สามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือพาหนะบริการตั้งครรภ์ดี2Uของกรุงไทเปได้ที่ไหน?2024-02-15
9การยื่นขอเงินช่วยเหลือพาหนะบริการตั้งครรภ์ดี2Uของกรุงไทเปต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?2024-02-15
10เงื่อนไขการยื่นขอเงินช่วยเหลือพาหนะบริการตั้งครรภ์ดี2Uเป็นอย่างไร?2024-02-15
11หัวข้อบริการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่รวมถึงที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ วันเวลาที่บริการเป็นอย่างไร?2024-02-15
12หากใช้รายการยาโรคเรื้อรังตามที่แพทย์สั่ง ระหว่างรับประทานยารู้สึกไม่สบายควรทำอย่างไร?2024-01-18
13ครั้งที่แล้วฉันไปตรวจเลือด(โรคเอดส์และโรคซิฟิลิส)ที่คลินิกของโรงพยาบาลเหลียนเหอหลินจงคุน(คุนหมิง) จะสอบถามผลการตรวจเลือดได้อย่างไร?2024-01-18
14รับการตรวจเลือดและการบริการอื่นๆ(โรคเอดส์และโรคซิฟิลิส)โดยไม่เปิดเผยตัวตนทำได้อย่างไร?2024-01-18
15ต้องการตรวจสอบข้อมูลของลักษณะและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา?2024-01-18
16เงินช่วยเหลือการตรวจสุขภาพก่อนและหลังแต่งงานและการคัดกรองดาวน์ซินโดรมสำหรับสตรีมีครรภ์ของโรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอ2024-01-18
17นต้องการขอเข้าแอดมิทนอนโรงพยาบาล(หรือตรวจโรค,ห้องฉุกเฉิน)เอกสารประวัติผู้ป่วยระหว่างที่รักษาพยาบาล(หรือรายงานตรวจโรค แผ่นเอกซเรย์X) จะต้องนำเอกสารอะไรบ้าง?ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?2024-01-18
18รายละเอียดสำหรับเงินช่วยเหลือผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวของกรุงไทเป2024-01-18
19การยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือของครอบครัวที่มีสถานการณ์พิเศษต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง?2024-01-18
20เงินช่วยเหลือทางสังคมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ก่อนเข้าทะเบียนบ้านมีหัวข้อใดบ้าง?2024-01-18