ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข主題上版日期
1ฉันถูกงดจ่ายน้ำประปาจะทำอย่างไร?2024-06-03
2ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น(เช่นพายุไต้ฝุ่น ภาวะแห้งแล้ง แผ่นดินไหว และอื่นๆ)ประชาชนมีวิธีค้นหาข่าวสารมาตรการช่วยเหลือการกักเก็บน้ำฉุกเฉินได้อย่างไร? 2024-06-03
3119 ผู้รับเรื่องที่บริการชี้แนะทางออนไลน์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?มีแพทย์หรือพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่? 2024-06-03
4จะดาวน์โหลดและใช้บริการฟังก์ชั่นกล้องวิดีโอ119App ของกองบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างไร ? 2024-05-21
5ข่าวสารของสวนสาธารณะหลบภัยพิบัติธรรมชาติกรุงไทเป สามารถค้นหาได้ที่ไหน?2024-05-21
6เมื่อติดอยู่ในลิฟต์ โทรสายด่วน119 ขอความช่วยเหลือได้หรือไม่?2024-05-21
7สายด่วน119มีบอกชี้แนะวิธีปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ(CPR)แบบทันทีหรือไม่?2024-05-21
8ต้องการทราบข้อมูลการป้องกันอัคคีภัยและการป้องกันภัยพิบัติค้นหาได้จากเว็บไซต์ใด?2024-05-16
9เมื่อเกิดลมพายุไต้ฝุ่นจะยืมใช้ถุงทรายอย่างไร? ระหว่างเกิดลมพายุไต้ฝุ่นพบว่ามีภัยพิบัติจะขอให้ทางการเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างไร?2024-04-29
10เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ต้องโทรแจ้งอย่างไร?2024-01-18
11ข่าวลือและข้อมูลที่ถูกต้องเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2024-01-18
12เมื่อเกิดภัยพิบัติต้องการข้อมูลของญาติมิตรจะค้นหาได้ที่ไหน?2024-01-18
13ข้อควรทราบภัยพิบัติจากลมพายุไต้ฝุ่นและน้ำท่วม?2024-01-17
14ขณะเกิดแผ่นดินไหวจะป้องกันตนเองอย่างไร?2024-01-17
15จะเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินอย่างไร?2024-01-17