ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
  1.  สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้เช่ายืมใช้สถานที่ กรุณาไปที่เว็บไซต์เช่ายืมใช้พื้นที่สาธารณะกรุงไทเป[ลิงก์เชื่อม:  https://service.gov.taipei/rental] ป้อนคำค้นหา「สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่」
  2.  แนะนำองค์กรไม่แสวงหากำไรNGOสมาคม[ลิงก์เชื่อม:https://ngo.taipei/Default.aspx] และให้เช่ายืมสถานที่[ลิงก์เชื่อม:https://service.gov.taipei/Search?q=NGO]
  3. เว็บไซต์เช่ายืมใช้สถานที่ของกรมพละศึกษา[ลิงก์เชื่อม:https://vbs.sports.taipei/](ไฟล์คู่มือการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ [ลิงก์เชื่อม:https://reurl.cc/NpbyYe])
  4. ต้องการเช่ายืมใช้สถานที่อื่นๆ สามารถเข้าค้นหาได้ที่แพลตฟอร์มบริการประชาชนที่ว่าการกรุงไทเป บริการ「เช่ายืมใช้พื้นที่สาธารณะกรุงไทเป」ยื่นเรื่องขอเช่ายืมสถานที่ได้ตามเขตบริหารในพื้นที่