ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
  1.  สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้เช่ายืมใช้สถานที่ กรุณาไปที่เว็บไซต์เช่ายืมใช้พื้นที่สาธารณะกรุงไทเป[ลิงก์เชื่อม:  ข้อมูลเกี่ยวข้อง ] ป้อนคำค้นหา「สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่」
  2.  แนะนำองค์กรไม่แสวงหากำไรNGOสมาคม[ลิงก์เชื่อม:ข้อมูลเกี่ยวข้อง ] และให้เช่ายืมสถานที่[ลิงก์เชื่อม:ข้อมูลเกี่ยวข้อง ]
  3. เว็บไซต์เช่ายืมใช้สถานที่ของกรมพละศึกษา[ลิงก์เชื่อม:ข้อมูลเกี่ยวข้อง ](ไฟล์คู่มือการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ [ลิงก์เชื่อม:ข้อมูลเกี่ยวข้อง ])
  4. ต้องการเช่ายืมใช้สถานที่อื่นๆ สามารถเข้าค้นหาได้ที่แพลตฟอร์มบริการประชาชนที่ว่าการกรุงไทเป บริการ「เช่ายืมใช้พื้นที่สาธารณะกรุงไทเป」ยื่นเรื่องขอเช่ายืมสถานที่ได้ตามเขตบริหารในพื้นที่