ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับไทเป

ปีที่ก่อตั้ง: ปี1884 (สร้าง) ปี1920 ก่อตั้งเทศบาลเมืองไทเป

เขต: 12 เขต

ศาลาว่าการเมืองไทเป: เลขที่1ถนนซื่อฝู่ เขตซิ่นอี้


นกประจําเมือง: นกกางเขนสีน้ำเงิน ไต้หวัน

ดอกไม้ประจําเมือง: Rhododendron

ต้นไม้ประจําเมือง:ต้นไทร


พื้นที่โดยรวม: 271.7997 ตารางกิโลเมตร (อันดับที่16ของ ไต้หวัน)

ประชากรทั้งหมด:2,480,681 คน (12/2022)

ความหนาแน่นของประชากร:9,127 คน/ตร.กม.(12/2022)


พิกัด: ลองจิจูด 121.3 องศาตะวันออก ละติจูด 25.1 องศาเหนือ

จุดที่สูงที่สุด: 1,120 ม. จากระดับน้ำทะเล(ภูเขาเจ็ดดาว)

ภูมิอากาศ: สภาพภูมิอากาศ แบบ ค่อนข้างร้อน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี: 22.7 ℃ อุณหภูมิสูงสุด 29.7℃ อุณหภูมิต่ำสุด 13.7℃ (ปีพ.ศ. 2554)


ภูมิประเทศของเมืองไทเป

เมืองไทเปเป็นพื้นที่ราบตั้งอยู่บนภูเขาไฟต้าถุน อาณาเขตด้านทิศเหนือของเมืองและอีกด้าน ติดกับเมืองนิวไทเป มีภูเขาที่สูงสุดที่สุดคือ ภูเขาเจ็ดดาว ความสูง1120เมตร และ ภูเขาต้าถุนสูง1,092เมตรนับจากพื้นที่รอบนอกของภูมิประเทศภูเขาไฟ เมืองทางทิศตะวันออกเขตเน่ยหู หนานกั่ง และ ทิศใต้ มู้จ้า ระหว่างเขต ซิ่นอี้ และ หนานกั่งมี ภูเขานิ้วหัวแม่มือ คั่นกลางระหว่างสองพื้นที่


แม่น้ำ และ ชลประทาน

ไทเปมีแม่น้ำตั้นสุ่ยเป็นแม่น้ำสำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็นแม่น้ำย่อยสองน้ำสาขา ได้แก่แม่น้ำซินเตี้ยน ที่เริ่มต้นจากส่วนใต้ของไทเปไปบรรจบกันแม่น้ำจิ่งเหม่ยที่ไหลผ่านเขตจิ๋งเหม่ย กงกวน กู่ถิง ว่านหัว และบรรจบกับแม่น้ำต้าขั้น ไหลไปทางใต้ ต้าเต้าเฉิง ซีจื่อ บริเวณกวนตู้มีแม่น้ำจีหลงไหลผ่านเขตตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน เขตหนานกั่ง ซงซาน เน่ยหู ซื่อหลิน เป่ยโถว


สภาพภูมิอากาศในไทเป

เมืองไทเปตั้งอยู่ที่ละติจูดเหนือ25 องศา อีกทั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล พื้นที่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก จึงได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงแห้งเย็นมองโกลและความกดอากาศสูงอุ่นชื้นแปซิฟิก เกิดเป็นสภาพอากาศแบบโซนร้อน ฤดูกาลแปรเปลี่ยนชัดเจน ฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนมีนาคม-ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูร้อนในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ฤดูหนาวในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ปีต่อไป ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลง บางเวลาฤดูหนาวอาจอบอุ่น ฤดูใบไม้ผลิ อาจมีอากาศเย็น


นอกจากนี้ยังมีสภาพอากาศที่พิเศษอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากเมืองไทเปตั้งอยู่ในพื้นที่อ่างกะทะ จึงมีผลกระทบต่อสภาพอากาศเป็นพิเศษ ภูเขารอบด้านที่ทำให้ความร้อนระบายได้ยาก ฤดูร้อนในเมืองมักจะร้อนกว่ารอบนอก1-2องศาเซลเซียส ในฤดูหนาว เขตรอบนอก มีภูเขาและเนินเขาง่ายต่อการก่อตัวของฝน แต่ละปีราวเดือนพฤษภาคม เนื่องจากความกดอากาศสูงมองโกลและความกดอากาศสูงแปซิฟิกก่อตัวเป็นมรสุมทำให้ไต้หวันเข้าสู่ฤดูฝน ในเวลานี้ไทเปมีวันฝนตกมากขึ้น ในฤดูร้อนมักมีการก่อตัวของพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่าย


ที่มา:เว็บไซต์ท่องเที่ยว กองส่งเสริมการท่องเที่ยว รัฐบาลเมืองไทเป