ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมาตราที่6 วรรค2 บทที่3 เรื่อง “การป้องกันอันตรายจากการถูกกระทำทางร่ายกายและจิตใจจากบุคคลอื่นขณะทำงาน”ข้อบังคับเป็นอย่างไร?2024-05-16
2ช่องบริการครบวงจรสอบถามการเริ่มต้นทำธุรกิจ?2024-05-16
3เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุจากการทำงานในระดับใดจึงจะแจ้งได้? มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง?2024-05-10
4หากเกิดอุบัติเหตุการทำงานครั้งใหญ่ในสถานที่ทำงานควรทำอย่างไร?2024-05-10
5หากพบว่าสถานก่อสร้างไม่มีการป้องกันความปลอดภัยให้แรงงานหรืออาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสาธารณะควรทำอย่างไร?2024-05-10
6กฎหมายด้านความปลอดภัยในที่ทำงานแรงงานที่ทำงานภาคสนามในวันที่มีพายุไต้ฝุ่นมีหลักเกณฑ์อย่างไร?2024-05-10
7นายจ้างหรือแรงงานพบว่าขณะปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย ควรจัดการอย่างไร?2024-05-10
8หากถูกรังแกขณะปฏิบัติหน้าที่ นายจ้างควรมีมาตรการอย่างไร? มีบทลงโทษอะไรบ้าง?2024-05-10
9กฎหมายแพลตฟอร์มการดูแลจัดการไรเดอร์ส่งอาหารเมื่อเกิดลมพายุไต้ฝุ่น มีหลักเกณฑ์อย่างไร?2024-05-10
10หากพบแรงงานที่สงสัยว่าจะเป็นโรคจากการทำงาน ร่างกายหรือจิตใจได้รับอันตรายควรแจ้งใคร?2024-05-10
11การจ่ายเงินค่าชดเชยอุบัติเหตุจากการทำงานของกรุงไทเปเป็นอย่างไร?2024-05-09
12การยื่นขอเงินชดเชยอุบัติเหตุจากการทำงานของแรงงานกรุงไทเปทำอย่างไร?2024-05-09
13การยื่นขอเงินชดเชยอุบัติเหตุจากการทำงานของกรุงไทเปต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?2024-05-09
14แรงงานสามารถปฏิเสธการตรวจสุขภาพได้หรือไม่?2024-05-09
15ผลการตรวจสุขภาพพบว่าแรงงานมีอาการผิดปกติจะทำอย่างไร?2024-05-09
16จะพาแรงงานไปตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลไหน?2024-05-09
17การจัดการแบ่งลำดับการตรวจสุขภาพของแรงงานที่ทำงานในพื้นที่ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างไร?2024-05-09
18ใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพให้แรงงาน?2024-05-09
19บทบัญญัติข้อกำหนดการตรวจสุขภาพของแรงงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร?2024-05-09
20แรงงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมใดบ้างที่นายจ้างควรให้มีการตรวจสุขภาพ?2024-05-09