ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1มูลนิธิเพื่อสวัสดิการสังคมอีเดนจัดหลักสูตร “โครงการส่งเสริมศึกษาอบรมบุตรและบ่มเพาะภูมิปัญญาหลากหลายให้ทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (1-5)2022-01-19
2ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (1-4)2022-01-19
3เกี่ยวกับการจัดการ(ดำเนินการ)ใบรับรองกรณีคนหายจัดให้มีฉบับภาษาอื่นเพิ่มเติม (1-3)2022-01-19
4กี่ยวกับเจ้าหน้าที่ชั่วคราวในสถาบันการศึกษาต่างๆของกรุงไทเปควรจัดให้อยู่ในกรณีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่เข้าทะเบียนบ้านหรือไม่ (1-2)2022-01-10
5ประกาศวันหยุดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาประจำปี2022 (1-1)2022-01-07
6มูลนิธิไช่เจินจู 1/26 จัด“สำรวจความสนใจในอาชีพ” (12-7)2021-12-30
7มูลนิธิไช่เจินจู 1/24 จัด“ค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” (12-6)2021-12-30
8นิตยสารพาราโนมาไต้หวันฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย เดือน12อ่านออนไลน์ ! (12-5)2021-12-30
9ประกาศ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปิดทำการวันที่31ธันวาคม2021 -3 มกราคม 2022 (12-4)2021-12-22
10แนะนำโครงการแพทย์ดูแลสมาชิกแรงงานต่างชาติโรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอ (12-2)2021-12-13
112021 เทศกาลลอยกระทงไทเป 12/12 จัดขึ้นริมฝั่งน้ำสะพานสายรุ้งสวนสาธารณะเหอผิ๋งเริ่มสว่างไสวแล้วนะ! (12-1)2021-12-10
12การลงประชามติและเผยแพร่การป้องกันโรคระบาด ปี2021(ภาพยนต์สั้นหลากหลายภาษา) (11-3)2021-12-01
132021เทศกาลหน้ากากฟิลิปปินส์เริ่มแล้วที่ย่านชิงกวงซังเฉวียน11/12(วันศุกร์)-11/28(วันอาทิตย์)!(11-2)2021-11-16
14ประกาศ:ตั้งแต่11/2เป็นต้นไป แผนคลายล็อกของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ว่านฮวา (11-1)2021-11-15
15สำนักงานเขตซื่อหลิน10/25、10/27 จัด“หลักสูตรสบู่ทำมือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (10-11)2021-10-22
16ศูนย์การศึกษาครอบครัวกรุงไทเป10/23-12/25จัด“การบรรยายครอบครัวสุขสันต์ทางออนไลน์” (10-10)2021-10-22
17สำนักงานแรงงานจัด “การคัดเลือกแรงงานดีเด่นกรุงไทเปประจำปี2022” (10-9)2021-10-20
18ศูนย์บริการสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ 10/29 จัด “สัมมนางานสังคมสงเคราะห์ก้าวข้ามวัฒนธรรม” (10-8)2021-10-20
19ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตตะวันออก10/23จัดสัมมนาการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง“ลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น” (10-7)2021-10-20
20อ่านนิตยสารไต้หวันพาโนรามาทางออน์ไลน์! (10-5)2021-10-20