ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1ประกาศวันปิดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินปี2024 (12-4)2023-12-18
2คำประกาศล่าสุดข้อระเบียบการขอยืมใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินกรุงไทเป (4-14)2023-04-27
3ประกาศวันปิดทำการของ Shilin และ Wanhua New Immigrant Halls ในปี 2023 (12-5)2023-01-02
4สำนักงานเขตซงซาน...ชั้นเรียนการอบอาหารสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (3-15)2024-03-29
5สำนักงานเขตเป่ยโถว...ชั้นเรียนวัฒนธรรมและภาษาหมิ่นหนานสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (3-14)2024-03-29
6ท่องเที่ยวกับโลกใหม่...กลุ่มเกมกระดานผู้ปกครองและบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (3-13)2024-03-29
7ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์...ประหยัดไฟ3% ลุ้นเงินล้าน (3-12)2024-03-29
8สำนักงานเขตซื่อหลิน...ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พลังที่ยั่งยืน (3-11)2024-03-25
9“2024เลิกบุหรี่ชนะการแข่งขัน ประชาชนร่วมกัน เลิกบุหรี่สุขสันต์” (3-10)2024-03-25
10อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค...หลักสูตรพืชสวนบำบัดหลากหลายประจำปี2024 (3-9)2024-03-25
11สำนักงานเขตเน่ยหู...ชั้นเรียนกาแฟลาเต้อาร์ตสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (3-8)2024-03-22
12สำนักงานเขตจงเจิ้ง...ชั้นเรียนเดินทัศนศึกษาศิลปะวัฒนธรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (3-7)2024-03-22
13กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม...แนวทางปฏิบัติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(3-6)2024-03-22
142025 เวิลด์มาสเตอร์เกมเริ่มเปิดรับอาสาสมัครแล้ว!(3-5)2024-03-14
15《นิตยสารพาโนรามาไต้หวัน》ฉบับใหม่ตีพิมพ์แล้ว~ ฉบับที่50(3-4)2024-03-14
16ขยายวงกว้างฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ของภาครัฐ(3-3)2024-03-14
17สมาคมช่วยเหลือห่วงใยชาวจีน...เงินช่วยเหลือบรรเทาชีวิตฉุกเฉินและช่วยเหลือจากเจ็บป่วยหนัก(3-2)2024-03-14
18กรุงไทเปYouBike ฟรี30นาทีแรกมาแล้ว!(3-1)2024-03-14
19สำนักงานเขตซิ่นอี้...หลักสูตรการจัดระเบียบบ้านสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (2-11)2024-02-27
20การบรรยายแนะนำแหล่งข้อมูลการบริการอนุบาลระยะยาวสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่....มูลนิธิสวัสดิการเพื่อสังคมอีเดน (2-8)2024-02-27