ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1คำประกาศล่าสุดข้อระเบียบการขอยืมใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินกรุงไทเป (4-14)2023-04-27
2ประกาศวันปิดทำการของ Shilin และ Wanhua New Immigrant Halls ในปี 2023 (12-5)2023-01-02
3สถาบันพัฒนาทักษะอาชีพกรุงไทเป เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรบ่มเพาะทักษะวิชาชีพและศึกษาเพิ่มเติมทักษะวิชาชีพครึ่งปีแรกของปี2024 (11-13)2023-12-04
4ถามตอบมีรางวัลการศึกษาปกป้องประเทศกิจกรรมจัดถึง12/10 (11-12)2023-11-28
5กองการเงินกรุงไทเป-การสำรวจรายรับรายจ่ายในครัวเรือนประจำปี2023 (11-11)2023-11-28
6ผู้ว่าราชการกรุงไทเปคุณเจี่ยงและคุณไช่อี๋หลินร่วมปลุกจิตสำนึกต่อต้านการสูบบุหรี่ (11-10)2023-11-27
7แคมป์สัมผัสประสบการณ์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่:งานโลหะเบื้องต้น-ทำแหวนเงินแบบง่าย (11-9)2023-11-20
8ตลาดหนานเหมินกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เริ่มทดลองใช้งานในเดือน10 (11-8)2023-11-20
9นิทรรศการงานผ้าบาติกอินโดนีเซีย (11-7)2023-11-15
10ปี2023การอบรมประเมินมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศที่หายาก (11-6)2023-11-15
11เทศกาลศิลปะนานาชาติกวนตู้ กิจกรรมจัดถึง12/31 (11-2)2023-11-06
12สำนักงานทางหลวง กระทรวงคมนาคม...สิ่งดีๆเริ่มจากการหยุดหลีกทาง (10-8)2023-10-27
13กรมการขนส่งกรุงไทเป...วัฒนธรรมใหม่การขี่รถจักรยาน (10-7)2023-10-24
14สำนักงานแรงงานที่ว่าการกรุงไทเป“การคัดเลือกแรงงานดีเด่นกรุงไทเปประจำปี2024”เริ่มลงทะเบียนรับสมัคร (10-6)2023-10-24
152023เทศกาลงานลอยกระทงไทเป 11/19เปิดงาน (10-5)2023-10-20
162023 เทศกาลลอยกระทงไทเปเตรียมเปิดงานแล้ว....ลอยกระทงอธิษฐานปีหน้าขอให้โชคดี(10-4)2023-10-17
17 “ U-Sport ออกกำลังกายหรรษาไทเป เงินU เริ่มต้นลงทะเบียนระลอกสองแล้ว!”(10-3)2023-10-13
18สมุดเงินฝากลดคาร์บอนของฉัน...จับตั๋วเครื่องบินเดือนต่อเดือน (10-2)2023-10-06
19ใครๆก็ชอบระบบคลาวด์ใบเสร็จรับเงิน อย่าไปซื้อเหล้าบุหรี่ปลอม (10-1)2023-10-06
20【ตลาดหนานเหมินจงชี่เปิดทำการจนถึง9/29】(9-19)2023-10-04