ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1ประกาศวันปิดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน (1-5)2023-01-25
22023เทศกาลโคมไฟไต้หวันเริ่มขึ้นแล้วนะ! (2-3)2023-02-07
3“เทศกาลโคมไฟไต้หวันในไทเป ประจำปี2023.....พื้นที่โคมไฟซงซาน”จะจัดแสดงในวันที่2/1~2/19!ยินดีต้อนรับเข้าไปอธิษฐานและเที่ยวชมพื้นที่โคมไฟซงซาน (2-2)2023-02-07
4วีดีทัศน์ป้องกันกลโกงมิจฉาชีพกระทรวงมหาดไทย(2-1)2023-02-07
5มูลนิธิไทเปเพิร์ลบั๊ก "การรับสมัคร 112 ปีการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับล่ามภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กที่อาศัยอยู่ในไทเปใหม่" (1-8)2023-02-03
6สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาประกาศเปิดให้ใช้พื้นที่ที่ปิดไปอีกครั้ง(1-6)2023-02-02
7มานัดพบกับวัฒนธรรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ด้วยกัน(1-7)2023-01-31
8กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่วิดีทัศน์การฉ้อโกง (1-4)2023-01-25
9เขตจงเจิ้งกรุงไทเปปี2023 จัด “ ชั้นเรียนเดินทัศนศึกษาจงเจิ้งเมืองโบราณสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (1-3)2023-01-16
102023เทศกาลโคมไฟไต้หวันมอบโคมไฟแบบถือมีจำกัด“โคมไฟกระต่ายสายรุ้ง” (1-2)2023-01-09
11ภาพหลัก “2023 เทศกาลโคมไฟไต้หวันในไทเป ” (1-1)2023-01-07
12ประกาศวันปิดทำการของ Shilin และ Wanhua New Immigrant Halls ในปี 2023 (12-5)2023-01-02
13การรับสมัครทดสอบมาตรฐานทักษะฝีมือวิชาชีพแรงงานทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี2023 (12-4)2023-01-02
14“การสัมมนาครอบครัวสุขสันต์” (12-3)2022-12-15
15เดือน12 ปี 2022 ฉบับที่ 43 กระทรวงการต่างประเทศ《นิตยสารไต้หวันพาโนรามา》นิตยสารสามภาษาฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย ออกทุกสองเดือน (12-2)2022-12-15
16รายการใหม่ Podcast“แขกรับเชิญCha Cha”นำคุณมารู้จักชีวิตที่น่าสนใจของชาวต่างชาติในไต้หวัน! (12-1) 2022-12-14
17ขยายเวลาการรับสมัคร“โครงการสานฝันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาสมัยที่ 9”สิ้นสุดการรับสมัครจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2022(วันจันทร์) (11-7)2022-11-29
18บอกเตือนวันหมดอายุของคูปองงานลอยกระทงที่ใช้จับจ่ายในตลาดกลางคืนหลาวเหอ(11-6)2022-11-18
19การประชุมสัมมนากับชาวฮ่องกงที่มาตั้งถิ่นฐานในไต้หวันด้วยเหตุผลทางวิชาชีพ (11-5)2022-11-16
20“การแสดงผลสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ใน“แผนงานบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ประจำปี 2022 (11-4)2022-11-16