ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1โครงการหมายเลขบัตรประจำตัวแบบใหม่สำหรับชาวต่างชาติ เริ่มดำเนินการวันที่2มกราคม2021 (1-6)2021-01-20
2สำนักงานเขตเหวินซาน3/8-4/16จัด“ห้องเวิร์คช็อปค้นหาอาหารจากชา” (1-5)2021-01-19
3แก้ไข“กองการสังคมกรุงไทเปสำหรับการให้เงินช่วยเหลือหน่วยงานและกลุ่มภาคองค์กรเอกชนจัดข้อควรทราบดำเนินงานบริการสนับสนุนสวัสดิการสำหรับสตรีและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” (1-4)2021-01-15
47 ธันวาคม 2020 กระทรวงศึกษาธิการประกาศวิธีดำเนินการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย(1-3)2021-01-15
5ยกเลิก“กองการสังคมกรุงไทเปให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือกลุ่มภาคองค์กรเอกชนจัดข้อควรทราบแผนดำเนินงานการบริการสนับสนุนสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัว” (1-2)2021-01-12
6ผู้ทำผิดละเมิดนำเข้าสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายหรือนำเข้าทางไปรษณีย์ส่งด่วนตรวจพบจะมีโทษจำคุกสูงสุด7ปี ทั้งปรับเป็นเงินสูงสุด3,000,000ดอลลาร์ไต้หวัน (1-1)2021-01-05
7Situs Web Badan Pencegahan dan Karantina Hewan dan Tumbuhan, Dewan Pertanian, Eksekutif Yuan(1-1)2021-01-04
8ศูนย์ทดสอบทักษะทางเทคนิคสำนักงานพัฒนาแรงงาน 2021.1/5-1/14 จัด「การลงทะเบียนสมัครทดสอบทักษะช่างทั่วประเทศครั้งที่ 1ปี2020」(12-6)2020-12-29
9ประกาศวันปิดทำการสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาปี2021 (12-5)2020-12-11
10กรมตรวจคนเข้าเมือง12/23(วันพุธ) จัด“สมาคมกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ช่วยเหลือการยื่นขอจัดทำแผนงาน”สนามไทเป (12-4)2020-12-08
11กรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยจัด “โครงการสร้างฝันเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาสมัยที่7”เริ่มเปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง12/31(12-3)2020-12-04
12ประกาศสมาคมปิดทำการ:วันที่ 1- 4 มกราคม 2021สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาปิดทำการและงดยืมใช้สถานที่(12-2) 2020-12-04
13ประกาศสมาคมปิดปรับปรุง:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินวันที่1-28กุมภาพันธ์ 2021ปิดบริการต่อสาธารณชนและงดยืมใช้สถานที่(12-1)2020-12-02
14สถาบันพัฒนาวิชาชีพกรุงไทเป 110.1/5-3/31 จัด“งานสร้างสรรค์ประดิษฐ์เครื่องประดับ”ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เป็นอันดับแรก เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (11-7)2020-11-25
15กรมตรวจคนเข้าเมือง12/5(วันเสาร์) จัด“วันผู้ย้ายถิ่นนานาชาติ2020” (11-6)2020-11-24
16ปี2020 เทศกาลลอยกระทงไทเป 11/22(วันอาทิตย์) ยินดีต้อนรับทุกท่านมาร่วมอธิษฐานลอยกระทง พร้อมสัมผัสประสบการณ์อาหารอร่อยเส้นหมี่เวียดนาม!(11-5)2020-11-19
17โครงการเงินช่วยเหลือทางสังคมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ก่อนเข้าทะเบียนบ้าน กองการสังคม กรุงไทเป (11-4)2020-11-17
18สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา11/29 จัด“ทุกคนร่วมค้นหา‘ชา’ -แผนงบประมาณแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป” (11-3)2020-11-13
19ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่ใต้กรุงไทเป 11/ 26(วันพฤหัสบดี) จัด“อาหารอร่อย...เส้นเฝอเวียดนาม” (11-2)2020-11-11
20สำนักงานจัดหาจ้างงานกรุงไทเป11/11(วันพุธ) จัด“ชั้นเรียนอบรมจัดหาจ้างงานสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ”เข้าใจถึงแหล่งบริการจัดหาจ้างงานที่กรุงไทเปจัดบริการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (11-1)2020-11-03