ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1คำประกาศล่าสุดข้อระเบียบการขอยืมใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินกรุงไทเป (4-14)2023-04-27
2ประกาศวันปิดทำการของ Shilin และ Wanhua New Immigrant Halls ในปี 2023 (12-5)2023-01-02
3ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนCOVID-19สำหรับผู้สูงอายุ (6-4)2023-06-08
4สำนักงานเขตซื่อหลิน...ชั้นเรียนภาษาหมิ่นหนานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (6-3)2023-06-08
5บัตรโดยสารใช้ได้ในจีหลงไทเปนิวไทเปเถาหยวน1200 ซื้อล่วงหน้า 6/15 เริ่มใช้7/1 (6-2)2023-06-08
6สำนักงานเขตจงซาน...ชั้นเรียนริเริ่มทำธุรกิจเบื้องต้นทำเครื่องหนังและชั้นเรียนสัมผัสประสบการณ์ริเริ่มทำธุรกิจงานแกะเครื่องหนัง (6-1)2023-06-08
7ฉลองกิจกรรมบริจาคเลือดวันตำรวจปี 2023 (5-19)2023-06-02
8ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวันที่112 กรมการตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มสำรวจความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (5-18)2023-06-02
9การชี้แนะชวนเชื่อกับการป้องการการถูกฉัอโกง--อะไรคือเทคโนโลยีปลอมที่ลึก (5-17)2023-06-02
10สำนักงานเขตเหวินซานจัด...ชั้นเรียนวัฒนธรรมและภาษาเวียดนาม (5-16)2023-05-30
11สำนักงานเขตเน่ยหู...ชั้นเรียนปรุงอาหารสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (5-15)2023-05-30
12สำนักงานเขตจงซานจัด...จงซานเฟิงฮุนซา สัมผัสDIYของชำร่วยงานแต่ง (5-14)2023-05-30
13สำนักงานเขตจงซานจัด..ชั้นเรียนสบู่แฮนด์เมดเบื้องต้น (5-13)2023-05-30
14สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน...ท่องเที่ยวอิตาลีวัฒนธรรมสุดสัปดาห์ (5-12)2023-05-30
15เปิดให้เด็กเล็กเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นารุ่นใหม่ (5-10)2023-05-26
16สำนักงานเขตหนานกั่งจัด...ชั้นเรียนอบรมการดูแลบ้านสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (5-9)2023-05-26
17สำนักงานเขตจงเจิ้งจัด...ชั้นเรียนริเริ่มประกอบธุรกิจอาหารและทำหมั่นโถวสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (5-8)2023-05-22
18Let’s ช้อปไทเป ! สนุกกับการชิงโชค (5-7)2023-05-22
19สำนักงานเขตซื่อหลิน.....ชั้นเรียนโยคะสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (5-6)2023-05-12
20สำนักงานเขตต้าอัน...หลักสูตรคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (5-5)2023-05-12