ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1ระเบียบการรับคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ5เท่าที่เกี่ยวข้อง (9-11)2021-09-22
2ประกาศ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หยุดทำการช่วงวันหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจันทร์(9/18-9/21) (9-11)2021-09-22
3สำนักงานเขตจงซาน10/1 จัด“ชั้นเรียนทำเทียนและน้ำมันหอมระเหยสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-10)2021-09-22
4สำนักงานเขตจงซาน9/29จัด“ชั้นเรียนหัตถกรรมเครื่องหนังขั้นสูงสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-9)2021-09-22
5สำนักงานเขตซื่อหลิน9/28-10/22จัด“หลักสูตรน้ำมันหอมระเหยอโรม่าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-8)2021-09-22
6มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดน9/22-11/9จัดหลักสูตร“yoแอโรบิกแม่ลูกมีสุขภาพดี” (9-7)2021-09-22
7ระเบียบการใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปในช่วงระยะเวลาการป้องกันโรคระบาด(เดือน9ปี2021) (9-6)2021-09-15
8เทศกาลไหว้พระจันทร์กำลังจะมาถึง เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ห้ามพกพาหรือสั่งสินค้าเนื้อหมูจากต่างประเทศหรือขนมไหว้พระจันทร์ที่มีส่วนผสมเนื้อสัตว์ที่เป็นสินค้ากักกันเข้าไต้หวัน (9-5)2021-09-15
9สำนักงานพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนย์ทดสอบทักษะ9/7-9/16 จัด“ดำเนินการสมัครทดสอบช่างเทคนิคทั่วประเทศครั้งที่3ประจำปี2021” (9-4)2021-09-15
10สำนักงานเขตซื่อหลิน9/15、9/17จัด“ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พลังผู้ประกอบการใหม่-หลักสูตรเรียนการตลาดออนไลน์” (9-3)2021-09-15
11ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่ตะวันออกกรุงไทเป9/18、10/2 จัด“ลงมือทำ?เป็นตัวเอง!”ชั้นเรียนสัมผัสประสบการณ์งานสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนทางออนไลน์ (9-2)2021-09-06
12สำนักงานเขตเน่ยหู 9/28-10/26 จัด“ชั้นเรียนทำเล็บแสนสนุกเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-1)2021-09-06
13สำนักงานพัฒนาแรงงาน9/11-10/15จัด“ครอบครัวแรงงานข้ามชาติของฉัน”จัดนิทรรศการและสัมมนาทางออนไลน์(8-13)2021-09-02
14นิตยสารไต้หวันพาโนรามาเวอร์ชั่นภาษาเวียดนาม ภาษาไทย (8-14)2021-09-02
15มูลนิธิเพื่อสวัสดิการสังคมอีเดน9/4-10/25จัด“ชั้นเรียนร้องเพลงภาษาไถอวี่สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (8-12)2021-09-02
16เพื่อรับมือกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ว่าการไทเปรายงานการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าอาหารเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (8-11)2021-09-02
17ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน (8-10)2021-08-30
18สำนักงานเขตซิ่นอี้9/7-11/16 จัด“ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (8-9)2021-08-30
19สำนักงานเขตเป่ยโถว9/14-10/19 จัด“ชั้นเรียนออนไลน์DIYลูกปัดกระดาษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (8-8)2021-08-30
20โปรดอย่าซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจากแหล่งที่ไม่รู้จักในท้องตลาด (รวมถึงโรลเนื้อหมูดิบ ไส้กรอกแฮม ฮอทดอก มีตโลฟ)หลีกเลี่ยงจากการทำให้อุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรไต้หวันต้องประสบกับความเสี่ยง หากพบว่ามีการทำผิดกฏหมาย กรุณาแจ้งและนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เกี่ยวข้องนำส่งสำนักควบคุมโรคติดต่อในสัตว์!เบอร์โทรสายด่วน1999หรือ0800-039-131 (8-7)2021-08-30