ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1ประกาศวันปิดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินปี2024 (12-4)2023-12-18
2คำประกาศล่าสุดข้อระเบียบการขอยืมใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินกรุงไทเป (4-14)2023-04-27
3ประกาศวันปิดทำการของ Shilin และ Wanhua New Immigrant Halls ในปี 2023 (12-5)2023-01-02
4ห้องเวิร์กชอปความสัมพันธ์ใกล้ชิด...การนวดช่วยให้ใกล้ชิด (6-11)2024-07-02
5ศูนย์อบรมการศึกษาครอบครัวกรุงไทเป จัดบรรยายฟรี“ครอบครัวสุขสันต์”(6-10)2024-07-02
6สำนักงานจัดหาจ้างงานกรุงไทเป...ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เยี่ยมชมผู้ประกอบการ (6-9)2024-07-02
7ตารางกิจกรรมช่วงฤดูร้อนฟรีสำหรับผู้ปกครองและบุตรของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรุงไทเปปี2024(6-8)2024-07-02
8สำนักงานเขตซงซาน...ชั้นเรียนสัมผัสประสบการณ์พายเรือแคนูสำหรับผู้ปกครองและบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ปี2024 (6-7)2024-06-28
9สำนักงานบริการจัดหาจ้างงานไทเป...เสริมความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (6-6)2024-06-28
10สำนักงานเขตซิ่นอี้...ชั้นเรียนสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ปี2024 (6-5)2024-06-25
11ทีมไทเปต่อต้านการหลอกลวง ประชาสัมพันธ์ต้านกลโกง เดือนมิถุนายน 2024 (6-4)2024-06-25
12สำนักงานเขตจงซาน..ชั้นเรียนย้อมสีหนังสดใส (6-3)2024-06-25
13สำนักงานเขตจงซาน...ชั้นเรียนงานสร้างสรรค์สิ่งของประดิษฐ์จากหนัง (6-2)2024-06-25
14ตั้งถิ่นในไต้หวันไร้ระยะห่าง...กรมตรวจคนเข้าเมืองจัดพิมพ์แผ่นพับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน(6-1)2024-06-11
15ห้องเวิรก์ชอปความสัมพันธ์ใกล้ชิด...หลักสูตรออนไลน์พ่อแม่มือใหม่ (5-16)2024-05-31
16สำนักงานเขตจงเจิ้ง-TQUK คลาสชี้แนะสอบใบอนุญาตนักชงกาแฟนานาชาติ(5-15)2024-05-31
17สวนศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่...อ่านหนังสือนิทานสุขสันต์สนุกด้วยกัน(5-12)2024-05-21
18สำนักงานเขตว่านฮวาจัด...สัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประจำปี2024(5-11)2024-05-21
19กฎ6ข้อป้องกันการหลอกลวง (5-10)2024-05-16
20ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปจัด“แลกเปลี่ยนผ่านบทความ...การบ่มเพาะวิทยากรวัฒนธรรมหลากหลาย”(5-9)2024-05-16