ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1แผ่นพับรับสมัครเรียนของสำนักงานเขตซื่อหลินกรุงไทเปศิลปะสวนบำบัด...ไม้กระถางผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ประจำปี2022 (6-10) 2022-06-24
2ยินดีต้อนรับเข้าสมัครเรียนกิจกรรมแคมป์พัฒนาศักยภาพทายาทรุ่นที่2ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (6-9)2022-06-24
3สำนักงานกิจการพลเรือนและสถาบันพัฒนาทักษะวิชาชีพกรุงไทเปร่วมกันจัด“ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการดูแล”ประจำปี2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก!!! (6-8)2022-06-24
4อาหารช่วยเล่าเรื่องราว...กิจกรรมแบ่งปันพหุวัฒนธรรมของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา (6-7)2022-06-20
5ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี2015 กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มจัดพิมพ์《นิตยสารไต้หวันพาโนรามา》ฉบับสามภาษาอาเซียนออกทุกสองเดือน (6-6)2022-06-20
6กรุงไทเปเพิ่มเงินช่วยเหลือให้ 9 เป้าหมายใหญ่พร้อมยกระดับวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ (6-5)2022-06-15
7แผนการแจกชุดตรวจโควิดATKของกรุงไทเป (6-4)2022-06-13
8เดือน 6 เที่ยวเกาะกันสบายๆ - กิจกรรมแชร์ประสบการณ์สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน (6-3)2022-06-10
9ศูนย์อบรมการศึกษาครอบครัวกรุงไทเปครั้งที่ 72 ชุดหลักสูตร “ความสัมพันธ์ใกล้ชิดฉันกับเธอ”ยินดีต้อนรับค้นหาดูได้ทางเว็บไซต์ (6-2)2022-06-10
10ชั้นเรียน“ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย” ประจำปี 2022 (6-1)2022-06-06
11「วาดสู่โลก"ใหม่"~กลุ่มสนับสนุนผู้กลับประเทศและรับเลี้ยงดูทายาทรุ่นที่สองผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ข้ามชาติ」(5-11)2022-06-06
12“ชั้นเรียนอบรมการจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ใน“แผนงานส่งเสริมบริการจัดหาจ้างงาน”ประจำปี2022 (5-10)2022-06-06
13ประกาศสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปิดทำการเนื่องในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (5-9)2022-05-30
14ค่ายบ่มเพาะศักยภาพทายาทรุ่นที่2ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เปิดรับสมัครเรียนแล้ว (5-8)2022-05-30
15【รายงานกิจกรรม】สำรวจหีบสมบัติอารมณ์- แคมป์ชีวิตเด็กรุ่นเยาว์ (5-7)2022-05-30
16สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อรับมือกับโรคระบาดให้บริการล่ามแปลโทรทันทีแบบสามสาย (5-5)2022-05-23
17ประจำปี 2022 สำนักกิจการพลเรือนและสถาบันพัฒนาทักษะอาชีพกรุงไทเปร่วมกันจัด “ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการดูแล”คำอธิบายก่อนเข้าเรียนวิธีการเรียนเสริม (5-4)2022-05-09
18สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเปประจำปี2022 จัด“ชั้นเรียนดูแลสุขภาพทรวงอกสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (5-3)2022-05-09
19กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยจัดการแข่งขันแผนดำเนินการ“พหุวัฒนธรรม นวัตนกรรมชีวิตใหม่” (5-2)2022-05-06
20ประจำปี2022 สำนักกิจการพลเรือนและสถาบันพัฒนาทักษะอาชีพกรุงไทเปร่วมกันจัด“ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการดูแล”ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสมัครเรียน!!! (5-1)2022-05-06