ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1ดูนิตยสารไต้หวันพาโนรามาทางออนไลน์! (4-5)2021-04-12
2สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน4/16(วันศุกร์)จัด“กิจกรรมแบ่งปันวัฒนธรรมจากประเทศเคนย่า” (4-4)2021-04-12
3สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน4/17จัด“การสัมมนาการศึกษาระดับมัธยมของทายาทรุ่นที่2ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (4-3)2021-04-07
4สำนักงานเขตซื่อหลิน4/16 จัด“กิจกรรมเดินเที่ยวรู้จักซื่อหลินสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (4-2)2021-04-07
5มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดน5/16-9/26จัด“ชั้นเรียนภาษาเวียดนามและวัฒนธรรมหลากหลายสำหรับทายาทรุ่นที่2ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (4-1)2021-04-07
6ชั้นเรียนขั้นพื้นฐานเริ่มธุรกิจทำเครื่องหนังสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (3-10)2021-03-30
7สำนักงานเขตว่านฮวา5/4-6/10 จัด“ชั้นเรียนอบรมครูสอนโยคะเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (3-9)2021-03-30
8สำนักงานเขตเน่ยหู5/14และ5/21จัด“ชั้นเรียนจักสานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (3-8)2021-03-30
9สำนักงานเขตเน่ยหู5/6-6/24 จัด“ชั้นเรียนโยคะสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (3-7)2021-03-27
10กรมการศึกษากรุงไทเป 5/22-6/19 จัด “ชั้นเรียนอบรมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ประจำปี2021กรุงไทเป” (3-6)2021-03-23
11สำนักงานเขตจงซาน5/19-6/18 สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จัด“ชั้นเรียนงานฝีมือทำเทียนและกลิ่นหอมระเหยช่วยบำบัด” 6/23และ6/25จัด “ชั้นเรียนอบรมการทำเทียนและเครื่องหอม” (3-5)2021-03-20
12ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตใต้กรุงไทเป 3/20(วันเสาร์) จัด “กิจกรรมเปิดพลังสตรียุคใหม่” (3-4)2021-03-20
13ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตเหนือกรุงไทเป 3/18 - 7/17 จัดกิจกรรม“กระท่อมนิทานหรรษา” (3-3)2021-03-20
14ศูนย์บริการสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวกรุงไทเป 4/9 - 6/25 จัด “ชั้นเรียนงานฝีมือสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (3-2)2021-03-20
15สำนักงานเขตต้าถง3/24 - 4/21จัด“ชั้นเรียนพัฒนาความสามารถรอบรู้งานฝีมือในบ้าน” (3-1)2021-03-20
16สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ประกาศวันหยุดยาววันรำลึกสันติภาพ228 (2-15)2021-02-24
17ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป3/27-6/26 จัด “อาหารดั่ง"ย้ายถิ่น"~ชั้นเรียนทำอาหารผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (2-14)2021-02-20
18ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่ตะวันตกกรุงไทเป3/20-12/18จัดกิจกรรม “มือเล็กจับมือใหญ่ อบรมอาสาสมัครผู้ปกครองและบุตร ” (2-13)2021-02-20
19นย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่ตะวันตกกรุงไทเป3/13-7/24จัด “ชั้นเรียนอบรมงานฝีมือเพื่อสตรี” (2-12)2021-02-20
20ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่3/28,3/29 จัด“อบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานล่ามหลายภาษาประจำปี2021” (2-11)2021-02-19