ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1เลื่อนเวลาการรับสมัคร!สถาบันพัฒนาวิชาชีพและสำนักกิจการพลเรือนกรุงไทเป7/12-10/29 จัด“ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการรับเลี้ยงเด็กและเจ้าหน้าที่บริการอยู่ไฟหลังคลอด”(6-1)2021-06-09
2ประกาศ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินขยายเวลาปิดทำการ28มิถุนายน2021(เวลาปิดทำการของสมาคมฯจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โรคระบาด)(6-2)2021-06-08
3โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในต่างประเทศยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ด่านควบคุมพืชและสัตว์ยังคงห้ามผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้ามาหรือใช้ส่งทางไปรษณีย์ด่วนซึ่งเป็นวิธีการผิดกฎหมาย! (5-12)2021-05-31
4ประกาศ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวไปจนถึง14มิถุนายน 2021(เวลาปิดทำการของสมาคมฯจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โรคระบาด)(5-13)2021-05-27
5“โลกแห่งผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่.....กิจกรรมไกด์น้อยออนไลน์”กำลังเปิดรับผลงาน!(5-11)2021-05-25
6กรมตรวจคนเข้าเมืองเดือน6-9จัด“หลักสูตรอบรมผู้มีความสามารถทางพหุวัฒนธรรมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (5-10)2021-05-25
7สำนักงานเขตซงซาน5/24-9/9 จัด“ชั้นเรียนปรุงอบอาหารสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่2021” 6/3-7/15จัด“ชั้นเรียนการปรับตัวใช้ชีวิตและการเพ้นท์เล็บสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่2021”เลื่อนการเปิดสอนออกไปชั่วคราว(5-9)2021-05-19
8สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน5/15(วันเสาร์)“กิจกรรมแบ่งปันวัฒนธรรมประเทศอิหร่าน”เลื่อนจัดกิจกรรม(5-8)2021-05-17
9ประกาศ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2021งดยืมใช้สถานที่และงดจัดกิจกรรม (วันที่หยุดจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของโรคระบาด) (5-7)2021-05-14
10สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน5/15(วันเสาร์)จัด“กิจกรรมแบ่งปันวัฒนธรรมประเทศอิหร่าน” (5-6)2021-05-14
11สำนักงานเขตซงซาน6/3-7/15จัด “หลักสูตรการปรับตัวในชีวิตและการเพนท์เล็บ” (5-5)2021-05-11
12มูลนิธิเพื่อสวัสดิการสังคมอีเดน5/29-8/7 จัด“ท่องเที่ยวสุขสันต์FUN~กลุ่มเกมกระดานผู้ปกครองและบุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (5-4)2021-05-06
13สำนักงานเขตซื่อหลิน5/19(วันพุธ) 5/26(วันพุธ) จัด“กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์การศึกษาสำหรับผู้ปกครองและบุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (5-3)2021-05-06
14มูลนิธิเพื่อสวัสดิการสังคมอีเดน5/8(วันเสาร์) จัด“คุณแม่ผ่านด่าน.. การผจญภัยของ"ผ้า"ที่ต่างกัน”กิจกรรมเทศกาลวันแม่ (5-2)2021-05-06
15สำนักงานเขตซื่อหลิน5/6、5/11 จัด“ชั้นเรียนความปลอดภัยของเด็กเล็กในบ้านสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (5-1)2021-05-06
16สถาบันพัฒนาวิชาชีพและสำนักกิจการพลเรือนกรุงไทเป7/12-10/29 จัด“ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการรับเลี้ยงเด็กและเจ้าหน้าที่บริการอยู่ไฟหลังคลอด” (4-12)2021-04-30
17โครงการ“โบนัสสุขภาพ”การป้องกันสุขภาพในผู้ใหญ่กรุงไทเป สำหรับประชาชนที่มีอายุ40ปี-64ปี ตรวจสุขภาพทุก3ปี1ครั้ง!(4-11)2021-04-26
18สำนักงานเขตชงซาน 5/24-9/9 จัด“ชั้นเรียนปรุงอาหารทำขนมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปี2021” (4-10)2021-04-26
19สำนักงานเขตเป่ยโถว5/12-6/30จัด“ชั้นเรียนภาพวาดพู่กันจีนภาพวาดหมึกสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (4-9)2021-04-26
20มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉือจี้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรสี่ปีประจำปี2021! (4-7)2021-04-22