ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1คำประกาศล่าสุดข้อระเบียบการขอยืมใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินกรุงไทเป (4-14)2023-04-27
2ประกาศวันปิดทำการของ Shilin และ Wanhua New Immigrant Halls ในปี 2023 (12-5)2023-01-02
3🎭2023เทศกาลหน้ากากแห่งรอยยิ้มฟิลิปปินส์กรุงไทเป (9-10)2023-09-18
4กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์“เดือนความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2023” (9-9)2023-09-18
5“วันรับมือภัยพิบัติแห่งชาติ”ประจำปี2023 ... 9/16 เรียนรู้การรับมือภัยพิบัติ(9-8)2023-09-13
6กรมสามัญศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ...วีดิทัศน์การจราจรที่ปลอดภัย(9-7)2023-09-13
7มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดนจัด“สนุกกับการเรียนรู้โปรแกรม... SCRATCH” (9-6)2023-09-13
8สำนักงานบริการจัดหางานกรุงไทเป-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เยี่ยมชมกิจการผู้ประกอบการครั้งที่ 2 ประจำปี 2023(9-5)2023-09-11
9โครงการความสามารถผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่...การประกวดเต้นรำผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สมัยที่8(9-4)2023-09-11
10การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุของ ผบ.กองตำรวจไทเป(9-3)2023-09-07
11สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานซื่อหลิน-เดินทางไปกับวัฒนธรรมมาดากัสการ์ในวันหยุดสุดสัปดาห์(9-2)2023-09-07
12“หางานไม่ติดขัด เริ่มต้นไปด้วยกัน”การบรรยายแนะนำจัดหาจ้างงาน(8-23)2023-09-05
13ครอสงานฝีมือสิ่งของประดิษฐ์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่-สำนักงานเขตเป่ยโถว (8-22)2023-09-01
14สำนักงานบริการจัดหางานกรุงไทเป- 「แผนบริการส่งเสริมการทำงานสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่」ประจำปี 2023 (8-21)2023-09-01
15ชั้นเรียนสัมผัสประสบการณ์ทำผ้าบาติก (8-20)2023-08-30
16สำนักงานเขตรัฐบาลต้าโถง 「ฟังนิทานฝึกภาษาไต้หวัน(ฮกเกี้ยน)」(8-18)2023-08-28
17สำนักงานเขตรัฐบาลเป่ยโถว-วันที่ 23 สิงหาคม เปิดทำการรับสมัคร 「รายการพิเศษเจียซานจับของทายอนาคตของเด็กเล็ก」(8-17)2023-08-28
18เวิร์กชอปความสัมพันธ์ใกล้ชิด- การนวดแบบใกล้ชิด (8-16)2023-08-22
19รักไร้พรมแดน ตลาดนัดวัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (8-15)2023-08-22
20สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเป...ชั้นเรียนสิ่งประดิษฐ์รักษ์โลกสำหรับผู้ปกครองและ บุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (8-14)2023-08-21