ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1ขยายเวลาการรับสมัคร“โครงการสานฝันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาสมัยที่ 9”สิ้นสุดการรับสมัครจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2022(วันจันทร์) (11-7)2022-11-29
2บอกเตือนวันหมดอายุของคูปองงานลอยกระทงที่ใช้จับจ่ายในตลาดกลางคืนหลาวเหอ(11-6)2022-11-18
3การประชุมสัมมนากับชาวฮ่องกงที่มาตั้งถิ่นฐานในไต้หวันด้วยเหตุผลทางวิชาชีพ (11-5)2022-11-16
4“การแสดงผลสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ใน“แผนงานบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ประจำปี 2022 (11-4)2022-11-16
5“สร้างพลังใหม่ บ้านเกิดผู้ย้ายถิ่น”กิจกรรมงานวันผู้ย้ายถิ่น (11-3)2022-11-16
62023เทศกาลโคมไฟไต้หวันในไทเป...โซนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่“ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ”งานเวิร์กชอปเริ่มขึ้นแล้ว!! (11-2)2022-11-10
7นิทรรศการพิเศษสิ่งใหม่ความหลากหลาย (11-1) 2022-11-10
8ยกเลิกกิจกรรม“งานลอยกระทงปี2022” (10-12)2022-11-02
9หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมเมืองและท่องเที่ยวสถานที่ (10-11)2022-10-28
102023 เทศกาลโคมไฟไต้หวันกำลังเปิดรับสมัครจิตอาสา(10-10)2022-10-28
11เทศกาลงานลอยกระทงประจำปี 2022 วันที่ 30 ตุลาคม เวลา15:00 น. จัดที่ริมฝั่งเฉิงเหม่ยสวนสาธารณะ เหอผิ่ง.สะพานสายรุ้ง ขอเชิญชวนท่านมาร่วมงานลอยกระทง อธิษฐานขอพรด้วยกัน! (10-9)2022-10-26
12กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ทางการเงินประจำปี 2022ของคณะกรรมการกำกับการเงิน (10-4)2022-10-26
13เดือน10 ฉบับที่42 ปี2022กระทรวงการต่างประเทศ《นิตยสารไต้หวันพาโนรามา》นิตยสารสามภาษาฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย ออกทุกสองเดือน (10-3)2022-10-26
14สายด่วนประชาชนกรุงไทเป 1999 งดการโอนสายชั่วคราวไปยังสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา (10-8)2022-10-25
15กิจกรรม “ คัดเลือกแรงงานยอดเยี่ยมดีเด่นกรุงไทเป ประจำปี2023 ” เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (10-7)2022-10-25
16โบรชัวร์สมัครโครงการสานฝันของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาสมัยที่ 9(10-6)2022-10-21
17เวิร์กชอปความสัมพันธ์ใกล้ชิด.....นวดสัมผัสสนิท(10-5)2022-10-21
18วาดเรื่องราวบ้านเกิดฉัน...นิทรรศการงานศิลปะสร้างสรรค์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (10-2)2022-10-19
192023 เทศกาลโคมไฟไทเป......เวิร์กชอปร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะพื้นที่โคมไฟผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (10-1)2022-10-12
20จะเปิดให้ชาวจีนเข้ามาเยี่ยมญาติในไต้หวัน (9-10)2022-10-04