ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
21เวิร์กชอปความสัมพันธ์ใกล้ชิด- การนวดแบบใกล้ชิด (8-16)2023-08-22
22รักไร้พรมแดน ตลาดนัดวัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (8-15)2023-08-22
23สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเป...ชั้นเรียนสิ่งประดิษฐ์รักษ์โลกสำหรับผู้ปกครองและ บุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (8-14)2023-08-21
24โครงการส่งเสริมศิลปะและมีส่วนร่วมกันสร้างชุมชนของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ประจำปีค.ศ.2023 (8-13)2023-08-18
25รับสมัครพนักงานการเลือกตั้งประจำปีค.ศ.2024-ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ พลังความช่วยใหม่ (8-12)2023-08-18
26🥳กิจกรรมแบ่งปันวัฒนธรรมฟิลิปินส์และทำหน้ากาก DIYมาแล้ว🥳(8-11)2023-08-18
27ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่·เรื่องราวจากใจ...นิทรรศการย้อนนึกถึงพื้นที่โคมไฟผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (8-8)2023-08-18
28เดือนสิงหาคม ปี2023“นิตยสารพาโนรามาไต้หวัน”เล่มที่47 ฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซียจัดพิมพ์ฉบับสามภาษาออกทุกสองเดือน (8-2)2023-08-08
29👹2023เทศกาลหน้ากากแห่งรอยยิ้มฟิลิปปินส์Taipei Masskara Festival👺(8-1)2023-08-08
30มือผู้ใหญ่จูงมือเด็ก มาสวนสนุกด้วยกัน (7-25)2023-08-01
31สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน-ร้านเสริมสวยแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานสุดสัปดาห์ของประเทศเวียดนาม (7-24)2023-08-01
32สำนักงานรัฐบาลเขตเน้ยหวู- วันที่ 25 กรกฏาคม เริ่มให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สมัครหลักสูตรตัดผมผู้ชาย (7-23)2023-07-28
33คู่มือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการปกป้องประเทศของมวลชนประจำปีค.ศ.2023และคู่มือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการปกป้องประเทศของมวลชนกรุงไทเป กรุณาดาวน์โหลดมาใช้กันอย่างคับคั่ง (7-21)2023-07-28
34สำนักงานรัฐบาลเขตซิ่งยี่- หลักสูตรสุนทรียภาพแห่งชีวิตของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ประจำปีค.ศ.2023(ออกแบบพื้นที่ภายในบ้าน)(7-19)2023-07-28
35กระทรวงมหาดไทย(ไต้หวัน)กรมการตรวจคนเข้าเมือง-บริการให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เช่ายืมแล็ป ท็อปหรือแท็บเล็ตฟรี (7-18)2023-07-25
36พิพิธภัณฑ์ซินจู้สุนทรียภาพชีวิตแห่งชาติ-การส่งเสริมวัฒนธรรมทางศิลปะของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตภาคเหนือและการวางแผนการเข้าร่วมการสร้างชุมชนประจำปีค.ศ.2023 ขยายเวลาการรับสมัครเอกสารถึงวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2023 (7-17)2023-07-25
37หลักสูตรสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เรียนจากการเดินเท้าไปกับวัฒนธรรมประจำปีค.ศ. 2023 (7-16)2023-07-25
38แผนการปรับเปลี่ยนภาระบางส่วนของประกันสุขภาพ(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2023 ดำเนินการ) (7-15)2023-07-24
39สายด่วน1990บริการให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติในไต้หวัน (7-13)2023-07-18
40กิจกรรมเข้าร่วมแนะนำคัดเลือกจุดชมวิวของกรุงไทเปประจำปี2023(สิ้นสุด7/19) เปิดให้ชาวเน็ตลงคะแนนเสียงระหว่าง8/10~9/10 (7-11)2023-07-17