ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
21ช่วงที่ผ่านมามีชาวไต้หวันถูกหลอกไปต่างประเทศ ทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายและเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต สำนักงานแรงงานที่ว่าการกรุงไทเปจัดทำประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนตื่นตัวและเข้าใจ (9-9)2022-10-02
22ช่วงที่ผ่านมามีชาวไต้หวันถูกหลอกไปต่างประเทศ ทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายและเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและเข้าใจ (9-8)2022-09-27
232022 Taiwan Cup⚽️การแข่งขันฟุตบอลผู้ย้ายถิ่นนานาชาติไต้หวันคัพ (9-7)2022-09-21
24“การเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการครั้งที่2 สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ใน“แผนบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-6)2022-09-14
25“ชั้นเรียนอบรมจัดหาจ้างงานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ใน“แผนบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-5)2022-09-14
26“กลุ่มอ่านอบอุ่นผู้ปกครองและบุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-4)2022-09-14
279/18เทศกาลหน้ากากฟิลิปปินส์มีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาจากแต่ละประเทศ เพื่อนแรงงาน ชุมชนท้องถิ่น ให้ประชาชนชาวไทเปร่วมสวมหน้ากากรอยยิ้ม สวมเสื้อผ้าไม่เหมือนใคร มาร่วมสัมผัสประสบการณ์เทศกาลหน้ากากฟิลิปปินส์ที่ตื่นเต้นประทับใจ!!! (9-3)2022-09-06
28ที่ผ่านมามีประชาชนชาวไต้หวันถูกหลอกให้ไปทำงานต่างประเทศ เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและละเมิดเสรีภาพความ ปลอดภัยส่วนบุคคล กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักและตื่นตัว (9-2)2022-09-06
29ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่...เวิร์กช็อปร่วมประกอบธุรกิจใหม่ในชุมชน (9-1)2022-09-06
30ลิงก์ประชาสัมพันธ์กรณีกลลวงจัดหางาน (8-9)2022-08-22
31ปี 2022 เดือน8 ฉบับที่ 41 กระทรวงการต่างประเทศ《นิตยสารไต้หวันพาโนรามา》นิตยสารสามภาษาฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย ออกทุกสองเดือน (8-8)2022-08-22
32กิจกรรม“กลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป ปี2022 ” (8-7)2022-08-19
33การประชุมเชิงปฏิบัติการสังคมข้ามวัฒนธรรม ปี 2022 ...เข้าใจเชิงทฤษฎีบาดแผลทางใจและการปฏิบัติ จริง (8-6)2022-08-19
34ปี 2022“ชั้นเรียนประกอบอาหารผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่...มาปรุงรสชาติไต้หวันด้วยกัน”(ปิดรับสมัครแล้ว) (8-5)2022-08-19
35โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ปี 2022 (8-4)2022-08-19
36ข้อมูลหลักสูตร“การอบรมจัดหาจ้างงาน”ใน“แผนบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ประจำปี2022 (8-3)2022-08-15
37วาดเรื่องราวบ้านเกิดฉัน-นิทรรศการงานศิลปะสร้างสรรค์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (8-2)2022-08-15
38รับสมัครจิตอาสา“ปี2023งานเทศกาลโคมไฟไต้หวันในไทเป” (8-1)2022-08-15
39เดือน8ท่องเที่ยวชิลๆ-กิจกรรมแบ่งปันพหุวัฒนธรรมสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน (7-15)2022-08-02
40“หลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาของครอบครัวผู้ยากไร้”ประจำปี2022 (7-14)2022-08-02