ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
81「วาดสู่โลก"ใหม่"~กลุ่มสนับสนุนผู้กลับประเทศและรับเลี้ยงดูทายาทรุ่นที่สองผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ข้ามชาติ」(5-11)2022-06-06
82“ชั้นเรียนอบรมการจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ใน“แผนงานส่งเสริมบริการจัดหาจ้างงาน”ประจำปี2022 (5-10)2022-06-06
83ประกาศสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปิดทำการเนื่องในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (5-9)2022-05-30
84ค่ายบ่มเพาะศักยภาพทายาทรุ่นที่2ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เปิดรับสมัครเรียนแล้ว (5-8)2022-05-30
85【รายงานกิจกรรม】สำรวจหีบสมบัติอารมณ์- แคมป์ชีวิตเด็กรุ่นเยาว์ (5-7)2022-05-30
86สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อรับมือกับโรคระบาดให้บริการล่ามแปลโทรทันทีแบบสามสาย (5-5)2022-05-23
87ประจำปี 2022 สำนักกิจการพลเรือนและสถาบันพัฒนาทักษะอาชีพกรุงไทเปร่วมกันจัด “ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการดูแล”คำอธิบายก่อนเข้าเรียนวิธีการเรียนเสริม (5-4)2022-05-09
88สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเปประจำปี2022 จัด“ชั้นเรียนดูแลสุขภาพทรวงอกสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (5-3)2022-05-09
89กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยจัดการแข่งขันแผนดำเนินการ“พหุวัฒนธรรม นวัตนกรรมชีวิตใหม่” (5-2)2022-05-06
90ประจำปี2022 สำนักกิจการพลเรือนและสถาบันพัฒนาทักษะอาชีพกรุงไทเปร่วมกันจัด“ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการดูแล”ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสมัครเรียน!!! (5-1)2022-05-06
91ศูนย์รับรองฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 26 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2022 จัด“สมัครทดสอบทักษะฝีมือช่างทั่วประเทศครั้งที่ 2” (4-14)2022-05-03
92ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตตะวันออกจัดอบรมวิทยากรวัฒนธรรมบ้านเกิดผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (4-13)2022-04-26
93เดือน 4 ปี 2022 ฉบับที่ 39 กระทรวงการต่างประเทศ《นิตยสารไต้หวันพาโนรามา》นิตยสารสามภาษาฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย ออกทุกสองเดือน (4-11)2022-04-26
94สำนักงานเขตเป่ยโถวกรุงไทเปปี 2022 จัด“หลักสูตรสร้างสรรค์ศิลปะการม้วนกระดาษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (4-12)2022-04-25
95สำนักงานเขตซิ่นอี้กรุงไทเปประจำปี 2022 จัด “ชั้นเรียนดูแลอารมณ์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ” (4-10)2022-04-19
96ศูนย์กลางการศึกษาครอบครัวกรุงไทเป จัด“หลักสูตรออนไลน์จะเข้าวิวาห์-เวิร์คช็อปความสัมพันธ์ใกล้ชิด ” (4-9)2022-04-19
97ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันแม่ (4-8)2022-04-18
98สำนักงานเขตว่านฮวากรุงไทเปประจำปี 2022 จัดชั้นเรียนอบรมเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านรักษาความสะอาดสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (4-7)2022-04-18
99สำนักงานบริการจัดหาจ้างงานกรุงไทเปประจำปี 2022 จัด“เวิร์คช็อปการจัดหางานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ใน“แผนการบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (4-6)2022-04-18
100สำนักงานเขตซิ่นอี้กรุงไทเปประจำปี2022 จัด“คลาสเรียนทำเล็บสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (4-5)2022-04-18