ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตรัฐบาลเป่ยโถว-วันที่ 23 สิงหาคม เปิดทำการรับสมัคร 「รายการพิเศษเจียซานจับของทายอนาคตของเด็กเล็ก」(8-17)

ทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงไทเป สามีและภรรยามีลูกน้อยอายุ 10 เดือนถึง 1 ปี 6 เดือน

สามารถเป็นตัวแทนของเด็กเล็กสมัครพิธีการจับของทายอนาคต

เวลากิจกรรม-วันที่ 29 ตุลาคม (วันอาทิตย์)   บ่ายโมงตรงถึงตอยเย็น 5 โมง

สถานที่จัดกิจกรรม- พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมเป่ยโถว (เลขที่ 32 ถนนเยียวอย่า เขตเป่ยโถว) 

ติดต่อสอบถามโทร (02) 2891-2105 ต่อ 276 คุณชิว

แบบฟอร์มใบสมัคร  https://forms.gle/nxwgR6QduiMLrksSA

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ตอนเช้า 10 นาฬิกา เป็นต้นไปรับทำการสมัคร จำนวนคนเต็มจึงหยุดการรับสมัคร

วันที่ออก

2023-08-28