ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ในเดือน6 ปี2023 กรุงไทเปได้คว้ารางวัลจากCrescentRating“รางวัลจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมมากที่สุด..ไม่ใช่องค์กรความร่วมมืออิสลาม Most Promising Muslim-friendly City Destination of The Year(non-OIC)”ปัจจุบันกรุงไทเปมีสถานที่พักและร้านค้าร้านอาหารที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมมากกว่า60แห่ง และสถานที่ท่องเที่ยว,สถานที่สาธารณะมากกว่า30แห่งที่จัดตั้งให้มีห้องละหมาดหรือห้องสวดมนต์

◈ร้านค้าที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิม

https://friendlystore.taipei/index.php/tw/177/map?search=%E7%A9%86%E6%96%AF%E6%9E%97%E5%8F%8B%E5%96%84


◈สภาพแวดล้อมที่ได้รับการรับรองเป็นมิตรกับชาวมุสลิม

https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0020119&keyString=%5e63%5e


◈รายชื่อที่พักและร้านอาหารที่ได้รับการรับรองเป็นมิตรกับชาวมุสลิม

https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0020118&keyString=%5e63%5e&page=1

มัสยิดไทเป

ที่ตั้ง:เลขที่ 62 ช่วง2 ถนนชินเซิงหนาน เขตต้าอัน กรุงไทเป

เบอร์โทร:02-23219445  

เวลาเปิด :ทุกวันเวลา09:00-20:00น.

มัสยิดวัฒนธรรมไทเป

ที่ตั้ง:เลขที่ 3 ตรอก 25 ช่วง1ถนนชินไฮ่ เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป

เบอร์โทร:02-23675421


เอกสารอ้างอิง:คู่มือท่องเที่ยวสำหรับชาวมุสลิม 【สำนักงานการสื่อสารและการท่องเที่ยว

กรุงไทเป】