ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1หลักเกณฑ์การตั้งชื่อภาษาจีนกลางสำหรับชาวต่างชาติ บุคคลไร้สัญชาติและบุตรธิดาเป็นอย่างไร?2024-02-15
2คู่สมรสชาวต่างชาติหลังหย่าร้างขอยื่นคำร้องมีบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างไร?2024-01-11
3【ผู้พำนักใหม่】ผู้พำนักใหม่(คู่สมรสชาวต่างชาติ)หลังได้ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่แล้วจนถึงได้บัตรประจำตัวประชาชนขั้นตอนเป็นอย่างไร? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?2024-01-11
4ผู้พำนักใหม่(ชาวต่างชาติหรือบุคคลไร้สัญชาติ)ยื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชนสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ได้อย่างไร และคุณสมบัติในการยื่นขอบัตรประจำตัวประชาชนของสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)เป็นอย่างไร?2024-01-11
5ชาวต่างชาติ(ไม่รวมชาวฮ่องกงมาเก๊าและชาวจีนแผ่นดินใหญ่)ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นอย่างไร?มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่แล้วนานเท่าไหร่จึงจะสามารถยื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชน? วิธีการดำเนินการเป็นอย่างไร?2024-01-11
6ชาวต่างชาติที่แต่งงานมาไต้หวันหรือทำงานระยะยาวในไต้หวัน ต้องการยื่นขอบัตรประจำตัวประชาชนสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?2024-01-11
7คู่สมรสต่างชาติที่สมรสกับประชาชนไต้หวัน จะทำการจดทะเบียนสมรสอย่างไร?2023-10-17
8การจดทะเบียนหย่า2012-08-14
9บุตรของคู่สมรสต่างชาติเกิดจากการสมรสกับประชาชนไต้หวัน จะทำการแจ้งเกิดอย่างไร?2012-08-14