ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การจดทะเบียนหย่า

◈ยินยอมตกลงหย่า

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/131

◈ศาลตัดสินให้หย่า

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/132

◈ หย่าโดยการไกล่เกลี่ยของศาล

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/133