ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
ไทย 
ภาษาไทยล้วน เป็นเวปไซด์ที่ใช้มากกันในประเทศไทย https://www.sanook.com/
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/

ฟิลิปปินส์ 
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ABS-CBN ฟิลิปปินส์ https://www.abs-cbnnews.com/ 
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ GMANEWS ฟิลิปปินส https://www.gmanetwork.com/ 
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/

★ อิโดนีเซีย 
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ Kompas อิโดนีเซีย http://www.kompas.com/ 
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ Daily Indonesia อิโดนีเซีย https://harianindonesianews.com/ 
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/

เวียดนาม ข่าวภาษาตามท้องถิ่น BBC https://www.bbc.co.uk/vietnamese/ 
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/

พม่า ข่าวภาษาตามท้องถิ่น BBC https://www.bbc.co.uk/burmese/

กัมพูชา เวปไซด์เข้าสาระต่างๆ ของกัมพูชา https://www.rfa.org/khmer/

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์สี่ทิศ