ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข่าวประเทศต่างๆ

ไทย 
ภาษาไทยล้วน เป็นเวปไซด์ที่ใช้มากกันในประเทศไทย https://www.sanook.com/
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/

ฟิลิปปินส์ 
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ABS-CBN ฟิลิปปินส์ https://www.abs-cbnnews.com/ 
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ GMANEWS ฟิลิปปินส https://www.gmanews.tv/story/185864/arroyo-asked-to-veto-bill-amending-law-on-ofws 
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/

★ อิโดนีเซีย 
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ Kompas อิโดนีเซีย http://www.kompas.com/ 
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ Daily Indonesia อิโดนีเซีย https://www.dailyindonesia.com/ 
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ซิงโจรายวัน อิโดนีเซีย http://www.sinchew-i.com/indonesia/taxonomy/term/4 
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/

เวียดนาม ข่าวภาษาตามท้องถิ่น BBC https://www.bbc.co.uk/vietnamese/ 
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/
พม่า ข่าวภาษาตามท้องถิ่น BBC https://www.bbc.co.uk/burmese/

กัมพูชา เวปไซด์เข้าสาระต่างๆ ของกัมพูชา https://www.rfa.org/khmer/
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์สี่ทิศ