ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การให้บริการ:ศูนย์บริการคู่สมรสต่างชาติ เหตุผลการก่อตั้ง ให้บริการคู่สมรสต่างชาติที่แต่งงานและต้องอพยพมาอยู่ในไต้หวัน ให้บริการการต่างงานข้ามประเทศ และผ่านองค์กรต่างๆ ให้คำแนะนำพิเศษและให้บริการแก่สังคม เพื่อให้สวัสดิการกับสตรีในสังคม สาระการบริการ ให้บริการแก่ครอบครัว และครอบครัวที่มีผู้อพยพมาใหม่ เวลาบริการ:
ทุกวันอังคาร ~ วันเสาร์ 09:00~18:00
ทุกวันพุธ 09:00~21:00

ADD:ชั้น 7 เลขที่ 21 ช่วง 1 ถนนตี่หว้าเจีย กรุงไทเป (ด้านบนตลาดหยงเล่อ)
โทร:02-2558-0133
แฟกซ์:02-2558-0126
อีเมล:eden.tpnw@gmail.com

เวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง:
ครอบครัวในนครไทเป
ศูนย์สตรีแห่งชาติไต้หวัน
ศูนย์บริการสตรีที่เป็นผู้อพยพของนครไทเป
ศูนย์บริการสตรีที่เป็นผู้อพยพของนครไทเป“Facebook Fan Page”ข้อมูลมาจาก:ศูนย์สตรีแห่งชาติไต้หวัน