ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1จำนวนสถิติที่เกี่ยวข้องหลายปีที่ผ่านมาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2003-2021/12)2022-01-11
2ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/12)2022-01-11
3ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/11)2021-12-08
4ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/10)2021-11-08
5ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/09)2021-10-07
6ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/08)2021-09-11
7ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/07)2021-08-12
8ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/06)2021-07-12
9ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/05)2021-06-03
10ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/04)2021-05-11
11ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/03)2021-04-08
12ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/02)2021-03-18
13 ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/01)2021-02-09
14ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2020/12)2021-01-12
15ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2020/11)2020-12-15
16ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2020/10)2020-11-12
17ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2020/09)2020-11-12
18ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2020/08)2020-09-09
19ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2020/07)2020-08-25
20ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2020/06)2020-07-06