ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1จำนวนสถิติที่เกี่ยวข้องหลายปีที่ผ่านมาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2003-2023/10)2023-11-15
2ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/10)2023-11-15
3ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/09)2023-10-06
4ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/08)2023-09-11
5ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/07)2023-08-08
6ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/06)2023-07-06
7ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/05)2023-06-06
8ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/04)2023-05-05
9ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/03)2023-04-11
10ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/02)2023-03-07
11ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/01)2023-02-07
12ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/12)2023-01-10
13ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/11)2022-12-12
14ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/10) 2022-11-16
15ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/09) 2022-10-07
16ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/08) 2022-09-06
17ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/07) 2022-08-04
18ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/06)2022-07-11
19ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/05)2022-06-09
20ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/04)2022-05-05