ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1จำนวนสถิติที่เกี่ยวข้องหลายปีที่ผ่านมาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2003-2022/08)2022-09-06
2ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/08) 2022-09-06
3ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/07) 2022-08-04
4ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/06)2022-07-11
5ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/05)2022-06-09
6ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/04)2022-05-05
7ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/03)2022-04-11
8ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/02)2022-03-03
9ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/01)2022-02-14
10ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/12)2022-01-11
11ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/11)2021-12-08
12ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/10)2021-11-08
13ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/09)2021-10-07
14ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/08)2021-09-11
15ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/07)2021-08-12
16ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/06)2021-07-12
17ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/05)2021-06-03
18ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/04)2021-05-11
19ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/03)2021-04-08
20ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/02)2021-03-18