ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2024/3)2024-05-14
2จำนวนสถิติที่เกี่ยวข้องหลายปีที่ผ่านมาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2003-2024/3)2024-03-29
3ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2024/2)2024-03-29
4ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2024/1)2024-03-29
5ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/12)2024-03-29
6ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/11)2023-12-14
7ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/10)2023-11-15
8ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/09)2023-10-06
9ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/08)2023-09-11
10ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/07)2023-08-08
11ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/06)2023-07-06
12ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/05)2023-06-06
13ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/04)2023-05-05
14ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/03)2023-04-11
15ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/02)2023-03-07
16ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/01)2023-02-07
17ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/12)2023-01-10
18ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/11)2022-12-12
19ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/10) 2022-11-16
20ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/09) 2022-10-07