ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202105)2021-06-03
2จำนวนสถิติที่เกี่ยวข้องหลายปีที่ผ่านมาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2003-2021/05)2021-06-03
3ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202104)2021-05-11
4ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202103)2021-04-08
5จำนวนสถิติที่เกี่ยวข้องหลายปีที่ผ่านมาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2003-2021/04)2021-03-18
6ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202102)2021-03-18
7 ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202101)2021-02-09
8ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202012)2021-01-12
9ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202011)2020-12-15
10ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202010)2020-11-12
11ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202009)2020-11-12
12ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202008)2020-09-09
13ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202007)2020-08-25
14ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202006)2020-07-06
15ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202005)2020-06-09
16ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202004)2020-05-08
17ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202002)2020-05-08
18ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202001)2020-05-08
19ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202003)2020-04-07
20ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (201912)2020-01-07