ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1จำนวนสถิติที่เกี่ยวข้องหลายปีที่ผ่านมาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2003-2022/05)2022-06-09
2ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/05)2022-06-09
3ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/04)2022-05-05
4ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/03)2022-04-11
5ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/02)2022-03-03
6ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/01)2022-02-14
7ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/12)2022-01-11
8ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/11)2021-12-08
9ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/10)2021-11-08
10ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/09)2021-10-07
11ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/08)2021-09-11
12ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/07)2021-08-12
13ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/06)2021-07-12
14ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/05)2021-06-03
15ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/04)2021-05-11
16ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/03)2021-04-08
17ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/02)2021-03-18
18 ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/01)2021-02-09
19ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2020/12)2021-01-12
20ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2020/11)2020-12-15