ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขTitlePublish Date
1ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202008)2020-09-09
2จำนวนสถิติที่เกี่ยวข้องหลายปีที่ผ่านมาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2003-2020/08)2020-09-09
3ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202007)2020-08-25
4ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202006)2020-07-06
5ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202005)2020-06-09
6ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202004)2020-05-08
7ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202002)2020-05-08
8ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202001)2020-05-08
9ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (202003)2020-04-07
10ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (201912)2020-01-07
11ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (201911)2019-12-12
12ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2019/10)2019-11-05
13ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2019/09)2019-10-02
14 ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2019/06)2019-07-11
15ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2019/04)2019-05-20
16ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2019/03)2019-04-11
17ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2019/02)2019-03-25
18ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2019/01)2019-02-14
19ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2018/12)2019-01-17
20ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2018/10)2018-11-19