ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/05)2023-06-06
2จำนวนสถิติที่เกี่ยวข้องหลายปีที่ผ่านมาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2003-2023/05)2023-05-05
3ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/04)2023-05-05
4ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/03)2023-04-11
5ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/02)2023-03-07
6ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2023/01)2023-02-07
7ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/12)2023-01-10
8ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/11)2022-12-12
9ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/10) 2022-11-16
10ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/09) 2022-10-07
11ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/08) 2022-09-06
12ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/07) 2022-08-04
13ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/06)2022-07-11
14ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/05)2022-06-09
15ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/04)2022-05-05
16ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/03)2022-04-11
17ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/02)2022-03-03
18ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2022/01)2022-02-14
19ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/12)2022-01-11
20ตารางสถิติประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป (2021/11)2021-12-08