ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
12025เวิลด์มาสเตอร์เกม...กำลังเปิดรับสมัคร2024-03-29
2คณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติ...นโยบายมุ่งสู่2030สองภาษา2024-03-22
3สำนักงานที่ดินกรุงไทเป-“ป้องกันกลโกงการเช่าบ้าน”2024-03-22
4งบประมาณแบบมีส่วนร่วมเขตว่านฮวากรุงไทเป2024-01-25
5งบประมาณแบบมีส่วนร่วมเขตจงเจิ้งกรุงไทเป2024-01-25
6งบประมาณแบบมีส่วนร่วมเขตจงซานกรุงไทเป2024-01-25
7ชุดวีดีทัศน์ป้องกันกลโกงมิจฉาชีพโดยอาเจาผู้อำนวยการสตม.2023-03-07
8สื่อวิดีทัศน์ภาพหลัก“2023 เทศกาลโคมไฟไต้หวันในไทเป ”2023-01-07
9หมวดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง2022-10-28
10วีดีโอการจับคู่การสมรสข้ามพรมแดนของกรมตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงมหาดไทย2022-10-06
11ไม่โกงเลือกตั้ง ฉันถึงเลือก2022-10-05
12สำนักงานทะเบียนราษฎร์กรุงไทเปจัดรูปแบบดิจิทัล-วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์2022-08-02
13กระทรวงการต่างประเทศและตม.ได้ทำหนังสั้นเพื่อโปรโมท “การอบรมคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และให้เกียรติวัฒนาธรรมที่หลากหลาย”2017-04-28
14「5F」ภาพยนต์เผยแพร่แนวคิดสานใจรักครอบครัว2017-03-27
1530sec ภาพยนตร์ นโยบายประชากร ปี20162016-10-11
16ภาพยนต์นโยบายประชากร ปี20162016-10-11
17งานนัดพบผู้สื่อข่าว "แผนที่อาหารอร่อยผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่"2016-01-28
18หนังสาระคดีแนะนำความสุขของผู้อพยพใหม่รุ่นที่2015-05-15
19ไต้หวันบ้านของฉัน2014-06-24
20พรหมลิขิตชักนำให้เราเป็นครอบครัวเดียวกัน / ตกหลุมรักครอบครัวนี้2013-05-10