ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สื่อวิดีทัศน์ภาพหลัก“2023 เทศกาลโคมไฟไต้หวันในไทเป ”

แสงแห่งความหวังสว่างไสวไปทั่วเมือง ตามรอยแสงสว่าง ไทเปนำเราก้าวสู่อนาคต

【ยาว 30 วินาที】https://www.youtube.com/watch?v=NbHEJbxNHjc

【ยาว 60 วินาที】https://www.youtube.com/watch?v=4g2bYGGTcPc