ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย“1990สายด่วนบริการสอบถามการใช้ชีวิตในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ”ยินดีต้อนรับ เพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาใช้บริการ!2022-03-14
2“พื้นฐานความรู้ภาษาและสิทธิหน้าที่พลเมืองเพื่อการโอนสัญชาติฉบับมาตรฐาน”ฉบับภาษาอังกฤษ。(6-2) 2014-06-18
3ตารางการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยสูญเสียสัญชาติสาธารณะรัฐไต้หวันแล้วยื่นเรื่องขอฟื้นฟูสัญชาติ.(6-3)2014-06-18
4“แผนผังยื่นเรื่องการโอนสัญชาติเป็นสาธารณรัฐไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไต้หวัน”มีฉบับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และภาษาไทย รวม9ฉบับ2014-04-19
5กรมสาธารณสุข เมืองไทเปเริ่มทยอยเปิดหลักสูตรชั้นเรียน ประจำปีพ.ศ. 2556 สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทุกท่านสมัครเข้าร่วมลงทะเบียนเรียน.2014-03-31
6องค์กรนิติบุคคล สมาคมการเติบโตของครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันได้จัด “ห้องเรียนการแลกเปลี่ยนภาษา”2014-03-29
7เว็บไซค์การพัฒนาแรงงาน "ครอบครัวใหม่ในไต้หวัน" ในเว็บไซค์มีคู่มือสิทธิ การทำงานและแรงงานของคู่สมรสผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่" ฉบับภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และฉบับภาษาอินโดนีเซีย ยินดีเพื่อนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทุกท่านดาวน์โหลดกันนะคะ2014-03-25
8“หลักฐานการโอนสัญชาติสู่สาธารณรัฐจีนไต้หวัน”วิธีการและการโอนสัญชาติ “ใบชี้แจงข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการโอนสัญชาติสู่สาธารณรัฐจีนไต้หวัน”2014-03-08
9หลักสูตรชั้นเรียนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักใหม่ประจำปี พ.ศ.2557 กองสังคม เมืองไทเปได้เริ่มทยอยเปิดคอร์สเรียนแล้ว ซึ่งทางเรายินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักใหม่ทุกท่านเข้าร่วมสมัครเรียนกันอย่างล้นหลาม2014-03-04
10ตารางหลักสูตรชั้นเรียน ปี พ.ศ.2557 สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักใหม่ สำนักงานกิจการพลเรือน-หลักสูตรที่เปิดแล้ว2014-03-03
11กองศึกษา เมืองไทเป ได้ทยอยเปิดชั้นเรียนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักใหม่ ประจำปี 2557 แล้ว ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักใหม่ทุกท่านเข้าร่วมสมัครเรียน2014-03-02
12(การ์ดไทเป)บัตรประกันสุขภาพ บริการสะสมแต้มที่รุ่นสอง2014-02-22
13ข้อสอบวัดระดับภาษาและสิทธิหน้าที่พื้นฐานสำหรับผู้โอนรับสัญชาติ ดาวน์โหลดที่นี่2014-01-21
14กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดโครงการ “ส่งเสริมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เกี่ยวกับข้อมูลการวางแผนการศึกษาและการใช้ชีวิต”2014-01-16
15ห้ามแตะต้องสัตว์ป่า สัตว์ดุร้าย พยายามอย่าเข้าใกล้สุนัขบ้า 2013-08-09
16ระบบแบบทดสอบเกี่ยวกับการขอยื่นสัญชาติในระบบคำถามจากเครื่องเสียงแล้วตอบของ สำนักงานกิจการพลเรือน รัฐบาลเมืองไทเป---เพื่อความสะดวกในยามขอยื่นเรื่อง ทางเราได้มีบริการเพิ่มอีกสามภาษาคือ ภาษาจีนกลาง ภาษาไท่หยี่ และภาษาจีนฮ๊ากาโดยหวังว่าเพื่อนๆ ผู้ที่มีความต้องการเข้าร่วมทดสอบเรื่องการขอโอนสัญชาตินั้น ได้ทำความคุ้นเคยสำหรับคำถามที่จะใช้ในการสอบถาม ทางเรายินดีต้อนรับท่านเข้ามาใช้บริการกับระบบที่เราได้จัดทำขึ้นมานี้เพื่อท่าน2013-03-01
17รายการวิทยุชุด「รัก‧ให้เราเป็นครอบครัวเดียวกัน」 ให้บริการ 5 ภาษาในการออกอากาศประกอบด้วยภาษาจีน อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และ ภาษาอังกฤษ ยินดีต้อนรับท่านเข้ามารับฟังในายการ2013-01-20
18กระทรวงมหาดไทยโดยแผนกประชากรได้จัดสร้างเว็บไซต์สารสนเทศทั่วโลกเป็นฟังก์ชั่น「ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีสัญชาติ」ขึ้น ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาใช้บริการ2013-01-19
19ทางศาลตุลาการจัดทำต้นฉบับระบบหลายภาษาในการพิจราณาไกล่เกลี่ยเรื่องราวทางครอบครัว,หากอยากทราบรายระเอียดเชิญเข้าเว็บไซด์ของศาลตุลาการได้2013-01-15
20ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2013 เป็นต้นไป แรงงานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ว่างงานโดยไม่สมัครใจ บุตรชายหญิงทุกคนในหนึ่งภาคการศึกษาจะได้รับเงินช่วยเหลือในวงเงินที่ไม่เท่ากันเป็นเงิน 5.000 เหรียญไต้หวัน ถึง26.000 เหรียญไต้หวัน. 2012-12-22