ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“แผนผังยื่นเรื่องการโอนสัญชาติเป็นสาธารณรัฐไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไต้หวัน”มีฉบับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และภาษาไทย รวม9ฉบับ

“แผนผังยื่นเรื่องการโอนสัญชาติเป็นสาธารณรัฐไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไต้หวัน”มีฉบับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และภาษาไทย รวม9ฉบับอ่านรายละเอียดฉบับภาษานานาชาติ