ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

(การ์ดไทเป)บัตรประกันสุขภาพ บริการสะสมแต้มที่รุ่นสอง

1.ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในไทเปสามารถนำอีซี่การ์ด สามารถติดต่อเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิก (การ์ดไทเป)ได้ด้วยตนเอง ทางอินเทอร์เน็ตหรือสมัครผ่านไปรษณีย์ก็ได้ สมัครฟรี
2.ประชาชนที่มีภูมิ ลำเนาอยู่ในไทเป ผู้ที่มีรายได้ต่ำ หรือเป็นชาวชนเผ่า ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบเด็กวัยก่อนเข้าเรียน สามารถกรอกใบสมัคร(การ์ดไทเป)โดยสามารถยื่นคำขอสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งผ่านไปรษณีย์หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นช่วยสมัคร หากทำการสมัครผ่าน ท่านจะได้รับ (การ์ดไทเป)ฟรีหนึ่งใบ (1คนสามารถสมัครได้เพียง1ใบเท่านั้น ไม่มีการแจกซ้ำ)
3.สถานที่ทำการสมัคร : ไทเป เขต12 ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลไทเปซิตี้ทุกสาขา