ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดโครงการ “ส่งเสริมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เกี่ยวกับข้อมูลการวางแผนการศึกษาและการใช้ชีวิต”

กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดโครงการ “ส่งเสริมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เกี่ยวกับข้อมูลการวางแผนการศึกษาและการใช้ชีวิต” เชิญชวนผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาใหม่ ลูกหลานของท่านรวมถึงผู้ที่สนใจท่านอื่นๆ หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี 103 ถึงวันที่ 30 กันยายน