ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประชาชนทั่วไปจะยื่นเรื่องขอดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่อย่างไร?

1.ประชาชน(เจ้าของกรณีหรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์)หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานสืบสวนสอบสวนที่พบว่ามีบุคคลต้องสงสัยที่กระทำความผิดหรือมีพฤติกรรมที่กระทำผิดต่อกฎหมาย ซึ่งมีความจำเป็นต้องขอใช้ข้อมูลบันทึกภาพจากระบบกล้องวงจรปิดของสถานีตำรวจ ต้องทำตามมาตราที่12  “ระเบียบข้อบังคับการจัดการระบบกล้องวงจรปิดของกรุงไทเป” มาตราที่ 46   “ พระราชบัญญัติขั้นตอนจัดการทางราชการ” “กฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา”  “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และ      “ประเด็นสำคัญการประมวลผลและการใช้ข้อมูลภาพในระบบกล้องวงจรปิดของสถานีตำรวจกรุงไทเป”ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.ยื่นเรื่องขอต่อสถานีตำรวจในเขตพื้นที่และกรอก “แบบฟอร์มขอดูภาพจากระบบกล้องวงจรปิด” หลังตรวจสอบคุณสมบัติและผ่านการอนุมัติแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจเป็นเพื่อนร่วมดูภาพ โดยหลักการแล้วจะขอดูได้เฉพาะภาพเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาเก็บไว้ หากพบว่ามีการทำจะเก็บหลักฐานไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.ประชาชนสามารถไปที่แพลตฟอร์มบริการสาธารณะยื่นเรื่องขอดูภาพจากระบบกล้องวงจรปิด

(https://service.gov.taipei/Case/ApplyWay/201901090041)。