ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย“1990สายด่วนบริการสอบถามการใช้ชีวิตในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ”ยินดีต้อนรับ เพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาใช้บริการ!

สายด่วนบริการสอบถามการใช้ชีวิตในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติตั้งแต่วันนี้ไปจนวันที่ 30 มิถุนายน เดิมใช้ควบคู่2หมายเลข“0800-024-111”และเบอร์ “1990”ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป จะใช้เพียงสายด่วนบริการ“1990พร้อมช่วยคุณ ”ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และเพื่อนชาวต่างชาติมาใช้บริการ

1.เนื้อหาบริการ:ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และชาวต่างชาติที่ต้องการสอบถามด้านการปรับตัวการใช้ชีวิตในไต้หวัน รวมถึงยื่นวีซ่า การประกอบอาชีพ การพำนักอาศัย การศึกษาวัฒนธรรม ภาษี ประกันสุขภาพ การคมนาคม การจัดหาจ้างงาน สุขอนามัยทางการแพทย์ ความปลอดภัย การศึกษา สวัสดิการสังคม ข้อมูลทางกฎหมาย และข่าวสารการใช้ชีวิตอื่นๆ ให้บริการภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษากัมพูชา

2.เวลาบริการ:
(1).ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น:ตลอด 24 ชั่วโมง บริการทั้งปีไม่มีวันหยุด
(2).ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย ภาษากัมพูชา: ทุกวันจันทร์-วันศุกร์(ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดอื่นๆ)เวลา9:00-17:00 น.

3.การบริการ :ผ่านความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญทั้งภาษาต้นทางและภาษาจีนกลาง ให้บริการสอบถามปรึกษาทางโทรศัพท์รวม7ภาษา อาทิ ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษากัมพูชา