ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ห้ามแตะต้องสัตว์ป่า สัตว์ดุร้าย พยายามอย่าเข้าใกล้สุนัขบ้า

สถานที่แพร่ระบาดพิษสุนัขบ้าน : หมู่บ้านบ่อปลา(บ่อปลา) และ หมู่บ้านหลู้กู่ เขตหนันโถ, หมู่บ้านกู่เคินเขตหยวินหลิน,หมู่บ้านเหอตง และหมู่บ้านละแวกดอย เขตไถตง. ให้พยายามหลีกเลี่ยงสัตว์ป่าหรือสัตว์ดุร้าย หากได้รับการขีดข่วน ถูกกัด ให้รีบถูสบู่และล้างน้ำตรงแผลเป็นเวลา 15นาที แล้วใช้ เบตาดีน หรือ แอลกอฮอล์ในการล้างพิษก่อนแล้วจึงรีบไปพบแพทย์ และโปรดใช้(วิธีใดวิธีหนึ่ง)ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องการไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า : (ห้ามละทิ้งสัตว์เลี้ยง)(ห้ามเข้าใกล้สัตว์ป่าสัตว์ดุร้าย) (พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามวันที่กำหนด) ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงในบ้านเกิดโรคร้ายใดๆ และนี่ก็เป็นการลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้ดีที่สุด

 

https://health.gov.taipei/Content_List.aspx?n=E86A57EF7578E0D7

 

ห้ามแตะต้องสัตว์ป่า สัตว์ดุร้าย พยายามอย่าเข้าใกล้สุนัขบ้า

 

ห้ามแตะต้องสัตว์ป่า สัตว์ดุร้าย พยายามอย่าเข้าใกล้สุนัขบ้า