ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

องค์กรนิติบุคคล สมาคมการเติบโตของครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันได้จัด “ห้องเรียนการแลกเปลี่ยนภาษา”

 1. เป้าหมาย

  เนื่องจากทำงานหรือปัจจัยอื่น ไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนเสริมกลางคืนตามเวลากำหนดได้ หรือเป็นชาวต่างชาติหรือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่สนใจเรียนภาษาจีนกลาง

 2. วัตถุประสงค์

  เพิ่มขีดความสามารถทางภาษาจีนให้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และยกระดับความรู้ด้านการดำรงชีวิต การพูดคุย การจัดหาจ้างงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นความสามารถแต่ละระดับ เพื่อให้ปรับตัวใช้ชีวิตในไต้หวันได้เร็วที่สุด

 3. เนื้อหาบริการ

  รวมพลังอาสาสมัคร บริการการเรียนการสอนภาษาจีนแบบตัวต่อตัว
  ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในระหว่างเรียนสามารถนำหัวข้อชีวิตหรือปัญหาทางภาษามาสอบถาม และสามารถนำสื่อการเรียนมาเองได้

   

 4. วันเวลาที่บริการ

  ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ช่วงบ่ายเวลา14:00-17:00 น.

   

 5. สถานที่ให้บริการ

  สมาคมเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไต้หวัน
  ที่อยู่: ชั้น4จื่อ5 เลขที่ 56 ช่วง1 ถนนเหอผิ่งชี เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป

   

 6. วิธีการสมัค

  สมัครทางโทรศัพท์ พร้อมนัดหมายเวลาเรียน

   

※แหล่งที่มาข้อมูล:http://www.immfa.org.tw/?page_id=777