ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ชุดวีดีทัศน์ป้องกันกลโกงมิจฉาชีพโดยอาเจาผู้อำนวยการสตม.

【ชุดวีดีทัศน์1ป้องกันกลโกงมิจฉาชีพโดยอาเจาผู้อำนวยการสตม.】กลโกงช้อปปิ้งออนไลน์

https://www.youtube.com/watch?v=qrcAwB3efx4&list=PLjrAuyEb2pOwrz-IIZ0YydN2HJaPad4Fl&index=1


【ชุดวีดีทัศน์2ป้องกันกลโกงมิจฉาชีพโดยอาเจาผู้อำนวยการสตม.】หลอกลงทุน

https://www.youtube.com/watch?v=XRZda-xOJUU&list=PLjrAuyEb2pOwrz-IIZ0YydN2HJaPad4Fl&index=2


【ชุดวีดีทัศน์3ป้องกันกลโกงมิจฉาชีพโดยอาเจาผู้อำนวยการสตม.】กลโกงยกเลิกการผ่อนชำระ

https://www.youtube.com/watch?v=YEGk5ZMLRuo&list=PLjrAuyEb2pOwrz-IIZ0YydN2HJaPad4Fl&index=3


【ชุดวีดีทัศน์4ป้องกันกลโกงมิจฉาชีพโดยอาเจาผู้อำนวยการสตม.】หลอกให้รัก

https://www.youtube.com/watch?v=VK5daiXxTvw&list=PLjrAuyEb2pOwrz-IIZ0YydN2HJaPad4Fl&index=4


【ชุดวีดีทัศน์5ป้องกันกลโกงมิจฉาชีพโดยอาเจาผู้อำนวยการสตม.】หลอกเป็นญาติมิตร

https://www.youtube.com/watch?v=iMdJgIUBODc&list=PLjrAuyEb2pOwrz-IIZ0YydN2HJaPad4Fl&index=5