ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

คู่สมรสต่างชาติที่สมรสกับประชาชนไต้หวัน จะทำการจดทะเบียนสมรสอย่างไร?

◈สมรสกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/123

◈ สมรสกับชาวต่างชาตินอกเหนือจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Pick/124

https://www.ris.gov.tw/app/portal/190