ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ครอสงานฝีมือสิ่งของประดิษฐ์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่-สำนักงานเขตเป่ยโถว (8-22)

สำนักงานเขตเป่ยโถวเปิดครอสเรียนสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่-กล่องเก็บของดินปั้นตัวการ์ตูนแก้งค์มุมห้อง   สุมิกโกะกุราชิ

◈เวลาเรียน : 26 ก.ย. (อังคาร) 10.00-17.00น.

◈สถานที่เรียน: หอชุมชนเป่ยโถว ( เลขที่ 5-7 ถ.จงซัน เขตเป่ยโถว)

◈ดูรายละเอียดได้ที่: https://btdo.gov.taipei/ มุมผู้ตั้งถื่นฐานใหม่

หรือโทรศัพท์สอบถาม: 2891-2105 ต่อ 276 ชิวเซียนเซิง

ครอสเรียนนี้นอกจากสิ่งของจากงานฝีมือประดิษฐ์แล้ว

ยังมีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวสุขอนามัยช่องปาก

เป็นกิจกรรมฟรี ขอเชิญชวนเพื่อนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน

วันที่ออก

2023-09-01