ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเป...ชั้นเรียนสิ่งประดิษฐ์รักษ์โลกสำหรับผู้ปกครองและ บุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (8-14)

ชั้นเรียน“สิ่งประดิษฐ์รักษ์โลกสำหรับผู้ปกครองและบุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ประจำปี2023

จัดโดยสำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเป

วันเวลา:9/9(วันเสาร์)และ9/16 (วันเสาร์)เวลา14:00-17:00น.

สถานที่เรียน:เน่ยหูกงหมินฮุ่ยกวันกรุงไทเป(เลขที่ 342 ช่วง 2 ถนนเน่ยหู เขตเน่ยหู กรุงไทเป)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางเว็บไซต์กิจกรรมหลักสูตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่&พหุวัฒนธรรม

ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมสมัครเรียน

วันที่ออก

2023-08-21