ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เวิร์กชอปความสัมพันธ์ใกล้ชิด- การนวดแบบใกล้ชิด (8-16)

ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวและการพัฒนาเยาวชนกรุงไทเปเปิดครอสเรียนฟรี

✅เวลา : วันที่ 16 ก.ย.(เสาร์) 10.00-17.00 น.

✅สถานที่: ห้องเรียนแดนซิ่ง 2 ศูนย์การเรียนการสอนครอบครัวและพัฒนาเยาชน

(ชั้น 4 เลขที่ 17 ถ.เหรินอ้ายตอน 1 เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป )

อาศัยสัมผัสร่างกายเป็นหลักผสมผสานกับเทคนิคที่สร้างความรู้สึกสบาย

เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกัน

ขอเชิญชวนคู่สามีภรรยาหรือคู่รักสัมพันธ์ใกล้ชิดเข้าร่วมเรียนรู้

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://ydfe.gov.taipei/ หรือโทรสอบถามที่ 23514078 ต่อ 1612

วันที่ออก

2023-08-22