ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตรัฐบาลต้าโถง 「ฟังนิทานฝึกภาษาไต้หวัน(ฮกเกี้ยน)」(8-18)

เพื่อเพิ่มความสามารถของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้ปรับตัวเข้ากับชีวิตคนในไต้หวันได้เร็วขึ้น

สำนักงานเขตรัฐบาลต้าโถงจัดและรับสมัคร- ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ 「ฟังนิทานเรียนภาษาฮกเกี้ยน」

เริ่มเรียนจากการใช้ภาษาที่นิยมที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

สอนเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ใช้ภาษาฮกเกี้ยนพูดคุย

เวลากิจกรรม- วันที่ 20 กันยายน ถึง วันที่ 25 ตุลาคม (วันที่ 29 กันยายน หยุดเรียน 1 ครั้ง)

สถานที่จัดกิจกรรม- สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านหัวแห่งกรุงไทเป(ชั้นที่ 3 เลขที่ 171 ซอยชางซาตอนที่ 2)

ติดต่อสอบถามโทร (02) 2597-5323 ต่อ 805 คุณหวัง

สมัครไปที่  https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/91

วันที่ออก

2023-08-28