ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

รักไร้พรมแดน ตลาดนัดวัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (8-15)

กิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรมจัดโดยมูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดน

🕘เวลากิจกรรม: วันที่ 26 ส.ค.(เสาร์) 13.00-17.00 น. และ วันที่ 27 ส.ค.(อาทิตย์) 11.00-17.00 น. 

🏫สถานที่จัดกิจกรรม: เลขที่ 132/10  ถ.ต้าหลี่ เขตว่านหัว กรุงไทเป 

ตลาดนัดจำหน่ายอาหาร เครื่องประดับ สิ่งของเอกลักษ์บ้านเกิดพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่~~

ในสถานที่ยังมีพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มาจากประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์นำพาท่านรู้จักกับวัฒนธรรต่างชาติ ร่วมกันสร้างประสบการณ์สัมผัสอาหารอร่อยแบบ DIY อีกด้วย

วันที่ออก

2023-08-22