ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
61“โครงการเสริมศักยภาพผู้ปกครองบุตรและบ่มเพาะด้านพหุปัญญาทายาทรุ่นที่2ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”(2-10)2023-02-17
62“ชีวิตดิจิทัล ร่วมเรียนชั้นเรียนการสอบใบอนุญาต-WORD-TQC ” (2-6)2023-02-16
63เดือน2 ฉบับที่44 ปี2023《นิตยสารไต้หวันพาโนรามา》นิตยสารสามภาษาฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย ออกทุกสองเดือน (2-5)2023-02-13
64ขยายวงกว้างให้ชาวต่างชาติที่พำนัก(อยู่)เกินกำหนดเวลามามอบตัว (2-4)2023-02-13
652023เทศกาลโคมไฟไต้หวันเริ่มขึ้นแล้วนะ! (2-3)2023-02-07
66“เทศกาลโคมไฟไต้หวันในไทเป ประจำปี2023.....พื้นที่โคมไฟซงซาน”จะจัดแสดงในวันที่2/1~2/19!ยินดีต้อนรับเข้าไปอธิษฐานและเที่ยวชมพื้นที่โคมไฟซงซาน (2-2)2023-02-07
67วีดีทัศน์ป้องกันกลโกงมิจฉาชีพกระทรวงมหาดไทย(2-1)2023-02-07
68มูลนิธิไช่เจินจูกรุงไทเป“รับสมัครอบรมเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาต่างประเทศสำหรับบุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กรุงไทเป ประจำปี2023 ”(1-8)2023-02-03
69สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาประกาศเปิดให้ใช้พื้นที่ที่ปิดไปอีกครั้ง(1-6)2023-02-02
70มานัดพบกับวัฒนธรรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ด้วยกัน(1-7)2023-01-31
71ประกาศวันปิดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน (1-5)2023-01-25
72กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่วิดีทัศน์การฉ้อโกง (1-4)2023-01-25
73เขตจงเจิ้งกรุงไทเปปี2023 จัด “ ชั้นเรียนเดินทัศนศึกษาจงเจิ้งเมืองโบราณสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (1-3)2023-01-16
742023เทศกาลโคมไฟไต้หวันมอบโคมไฟแบบถือมีจำกัด“โคมไฟกระต่ายสายรุ้ง” (1-2)2023-01-09
75ภาพหลัก “2023 เทศกาลโคมไฟไต้หวันในไทเป ” (1-1)2023-01-07
76การรับสมัครทดสอบมาตรฐานทักษะฝีมือวิชาชีพแรงงานทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี2023 (12-4)2023-01-02
77“การสัมมนาครอบครัวสุขสันต์” (12-3)2022-12-15
78เดือน12 ปี 2022 ฉบับที่ 43 กระทรวงการต่างประเทศ《นิตยสารไต้หวันพาโนรามา》นิตยสารสามภาษาฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย ออกทุกสองเดือน (12-2)2022-12-15
79รายการใหม่ Podcast“แขกรับเชิญCha Cha”นำคุณมารู้จักชีวิตที่น่าสนใจของชาวต่างชาติในไต้หวัน! (12-1) 2022-12-14
80ขยายเวลาการรับสมัคร“โครงการสานฝันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาสมัยที่ 9”สิ้นสุดการรับสมัครจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2022(วันจันทร์) (11-7)2022-11-29