ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
61อาหารช่วยเล่าเรื่องราว...กิจกรรมแบ่งปันพหุวัฒนธรรมของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา (6-7)2022-06-20
62ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี2015 กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มจัดพิมพ์《นิตยสารไต้หวันพาโนรามา》ฉบับสามภาษาอาเซียนออกทุกสองเดือน (6-6)2022-06-20
63กรุงไทเปเพิ่มเงินช่วยเหลือให้ 9 เป้าหมายใหญ่พร้อมยกระดับวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ (6-5)2022-06-15
64แผนการแจกชุดตรวจโควิดATKของกรุงไทเป (6-4)2022-06-13
65เดือน 6 เที่ยวเกาะกันสบายๆ - กิจกรรมแชร์ประสบการณ์สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน (6-3)2022-06-10
66ศูนย์อบรมการศึกษาครอบครัวกรุงไทเปครั้งที่ 72 ชุดหลักสูตร “ความสัมพันธ์ใกล้ชิดฉันกับเธอ”ยินดีต้อนรับค้นหาดูได้ทางเว็บไซต์ (6-2)2022-06-10
67ชั้นเรียน“ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย” ประจำปี 2022 (6-1)2022-06-06
68「วาดสู่โลก"ใหม่"~กลุ่มสนับสนุนผู้กลับประเทศและรับเลี้ยงดูทายาทรุ่นที่สองผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ข้ามชาติ」(5-11)2022-06-06
69“ชั้นเรียนอบรมการจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ใน“แผนงานส่งเสริมบริการจัดหาจ้างงาน”ประจำปี2022 (5-10)2022-06-06
70ประกาศสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปิดทำการเนื่องในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (5-9)2022-05-30
71ค่ายบ่มเพาะศักยภาพทายาทรุ่นที่2ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เปิดรับสมัครเรียนแล้ว (5-8)2022-05-30
72【รายงานกิจกรรม】สำรวจหีบสมบัติอารมณ์- แคมป์ชีวิตเด็กรุ่นเยาว์ (5-7)2022-05-30
73สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อรับมือกับโรคระบาดให้บริการล่ามแปลโทรทันทีแบบสามสาย (5-5)2022-05-23
74ประจำปี 2022 สำนักกิจการพลเรือนและสถาบันพัฒนาทักษะอาชีพกรุงไทเปร่วมกันจัด “ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการดูแล”คำอธิบายก่อนเข้าเรียนวิธีการเรียนเสริม (5-4)2022-05-09
75สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเปประจำปี2022 จัด“ชั้นเรียนดูแลสุขภาพทรวงอกสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (5-3)2022-05-09
76กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยจัดการแข่งขันแผนดำเนินการ“พหุวัฒนธรรม นวัตนกรรมชีวิตใหม่” (5-2)2022-05-06
77ประจำปี2022 สำนักกิจการพลเรือนและสถาบันพัฒนาทักษะอาชีพกรุงไทเปร่วมกันจัด“ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการดูแล”ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสมัครเรียน!!! (5-1)2022-05-06
78ศูนย์รับรองฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 26 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2022 จัด“สมัครทดสอบทักษะฝีมือช่างทั่วประเทศครั้งที่ 2” (4-14)2022-05-03
79ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตตะวันออกจัดอบรมวิทยากรวัฒนธรรมบ้านเกิดผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (4-13)2022-04-26
80เดือน 4 ปี 2022 ฉบับที่ 39 กระทรวงการต่างประเทศ《นิตยสารไต้หวันพาโนรามา》นิตยสารสามภาษาฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย ออกทุกสองเดือน (4-11)2022-04-26