ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
181พวกเรามาร่วมกัน~วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ด่านควบคุมโรคติดต่อนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ของกรมควบคุมโรค(เวอร์ชั่นจีนอังกฤษ)(1-2)2019-01-19
182หัวข้อ:เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขณะเข้าประเทศกรุณาอย่านำผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์เข้ามา ผู้ละเมิดจะถูกทำโทษในขั้นรุนแรง(1-1)2019-01-19
183ศูนย์ห่วงใยผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่ตะวันออกกรุงไทเปยินดีต้อนรับผลงาน(11-3)2018-04-21
184กิจกรรมวัฒนธรรมหลากหลาย กรุงไทเป2017~เทศกาลลอยกระทง(11-1)2018-04-21
185ผู้มีความสามารถทางศิลปะและวัฒนธรรม คุณอู๋เฉิงฟ่งขึ้นทะเบียนบ้านครั้งแรก(3-28)2018-04-21
186สำนักงานบริการจัดหางานกรุงไทเป2018 “อบรมศึกษาการจ้างงานให้คู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่”(2-8)2018-04-21
187มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดน 2018 “ชั้นเรียนเพลงภาษาไถอวี๋สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”รับสมัครเรียน(3-20)2018-04-21
188เขตเน่ยหูกรุงไทเป2018 “ชั้นเรียนเพ้นท์เล็บทำเล็บสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”รับสมัครเรียน(3-3)2018-04-21
189สำนักงานเขตว่านฮวากรุงไทเป2018 “ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” เปิดรับสมัคร(2-4)2018-04-21
1902018 ตารางหลักสูตรสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ สำนักงานเขตแต่ละเขตกรุงไทเป(1-10)2018-04-21
191ตารางชั้นเรียนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปี 2018 ของกองการสังคม กรุงไทเป(1-9)2018-04-21
192สำนักแรงงาน ได้เปิดคลาสเรียนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ขึ้นเรื่อยๆในปี 2018 ต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทุกท่านสมัครเข้าร่วม (1-7)2018-04-21
193การประชุมคณะกรรมการมาตรการให้คำปรึกษาดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ว่าการกรุงไทเป บันทึกการประชุม(1-4)2018-04-21
194กองศึกษา เมืองไทเป ได้ทยอยเปิดชั้นเรียนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักใหม่ ประจำปี 2018 แล้ว ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักใหม่ทุกท่านเข้าร่วมสมัครเรียน (1-5)2018-04-21
195กระทรวงมหาดไทย ฟังก์ชัน “จำนวนชั่วโมงการเรียนสำหรับชาวต่างชาติและค้นหาการทดสอบการแปลงสัญชาติ”ยินดีต้อนรับเข้ามาใช้บริการ (1-3)2018-04-21
196ดำเนินการชำระเงินกรณีเปลี่ยนแปลงสัญชาติสามารถใช้บริการ e-Bill (1-2)2018-04-21
197กระทรวงวัฒนธรรม2017.11.15ประกาศพระราชบัญญัติมาตรา10630315171(11-8)2018-04-21
198กองศึกษา เมืองไทเป ได้ทยอยเปิดชั้นเรียนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักใหม่ ประจำปี 2017 แล้ว ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักใหม่ทุกท่านเข้าร่วมสมัครเรียน (1-9)2017-03-03