ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

อาหารช่วยเล่าเรื่องราว...กิจกรรมแบ่งปันพหุวัฒนธรรมของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา (6-7)

เชิญชวนคุณมาร่วมแบ่งปันอาหารนานาชาติ
ผ่านอาหารเมียนมาและอาหารเวียดนาม รู้จักวัฒนธรรมหลากหลาย
วันทำกิจกรรม:2022.7.9(วันเสาร์)
สถานที่ : ห้องโถงชั้น 4 สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา
เว็บไซต์สมัคร:https://reurl.cc/0pG94o
ช่วงเช้า :แบ่งปันวัฒนธรรมเมียนมา+DIYอาหารอร่อย
ช่วงบ่าย :แบ่งปันวัฒนธรรมเวียดนาม+DIYอาหารอร่อย
โทรศัพท์สอบถาม:2504-8088  กด   23
เป้าหมาย :สำหรับผู้สนใจอาหารนานาชาติ เป็นครอบครัวหรือเพื่อนจัดเป็นทีม ทีมละ 2-3 คน
ไม่จำกัดอายุ :หากมีเด็กอย่างน้อยต้องอายุ 6ขวบขึ้นไป มีผู้ใหญ่ร่วมทีมทำกิจกรรมด้วย

วันที่ออก

2022-06-20