ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประจำปี 2022 สำนักกิจการพลเรือนและสถาบันพัฒนาทักษะอาชีพกรุงไทเปร่วมกันจัด “ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการดูแล”คำอธิบายก่อนเข้าเรียนวิธีการเรียนเสริม (5-4)

เพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เข้าสมัครเรียนในครั้งนี้ซึ่งยังไม่ได้เข้าฟังคำอธิบายก่อนเข้าเรียนที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 พฤษภาคม 2022 (วันพุธ) นอกจากการส่งจดหมายรับสมัครทางอีเมลแล้ว ก่อนวันรับสมัครสิ้นสุดเวลา17:00น.ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2022 (วันศุกร์)  ให้ท่านหาเวลาไปรับชมวิดีโอคำอธิบายเพื่อเข้าใจถึงเนื้อหาหลักสูตรและการจัดจ้างงานที่เกี่ยวข้องที่สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชั้น3 ก่อนเข้าชมวิดีโอกรุณาติดต่อฟังเสี่ยวเจี่ยเพื่อนัดหมายเวลาล่วงหน้า เบอร์โทรติดต่อ:02-23701046

วันที่ออก

2022-05-09