ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
2417 ธันวาคม 2020 กระทรวงศึกษาธิการประกาศวิธีดำเนินการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย(1-3)2021-01-15
242ยกเลิก“กองการสังคมกรุงไทเปให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือกลุ่มภาคองค์กรเอกชนจัดข้อควรทราบแผนดำเนินงานการบริการสนับสนุนสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัว” (1-2)2021-01-12
243ผู้ทำผิดละเมิดนำเข้าสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายหรือนำเข้าทางไปรษณีย์ส่งด่วนตรวจพบจะมีโทษจำคุกสูงสุด7ปี ทั้งปรับเป็นเงินสูงสุด3,000,000ดอลลาร์ไต้หวัน (1-1)2021-01-05
244ศูนย์บริการสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวกรุงไทเป2020.5/16จัด“แม่จ๋าหนูช่วย~กิจกรรมฉลองเทศกาลวันแม่” (4-4)2020-04-27
245สำนักอนามัย กรุงไทเป 5/4-5/7 จัด“แผนบริการสุขภาพอนามัยและจัดอบรมพนักงานล่ามผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปประจำปี2019-2020” (4-2)2020-04-20
246สำนักงานจัดหาจ้างงานกรุงไทเป 2020.4/10(วันศุกร์) (4-1)2020-04-08
247สมาคมฯประกาศปิดทำการ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 30 มิถุนายนงดเปิดบริการและงดยืมใช้สถานที่(3-12)2020-03-23
248นย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่ตะวันออกกรุงไทเป2020.3/28-6/6จัด“ดื่มชายามบ่ายกับ ความทรงจำครั้งหลัง”รับประทานของว่างอร่อยกับชา ควบคู่กับการเล่าเรื่องราวซึ่งกันและกัน มารู้จักตัวตนที่แตกต่าง(3-10)2020-03-23
249สายด่วน1999กรุงไทเปยกระดับการให้บริการ:บริการให้คำปรึกษาสอบถามด้วยภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย(2-5)2020-02-14
250สำนักงานเขตซิ่นอี้2020.3/2-5/4 จัด“ปี2020ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (2-1)2020-02-06
251สำนักงานภาษีกรุงไทเปจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิทางภาษีเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้เสียภาษี ประชาชนทั่วไปหากต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิทางภาษี กรุณาโทรหมายเลข02-23949211ต่อ450、591(11-8)2019-11-12
252ปี2019“ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่...การผสมเครื่องดื่ม”ประกาศรายชื่อที่ผ่านเข้าเรียนและข้อควรทราบสำหรับการรายงานตัว(10-16)2019-10-25
253สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มเปิดให้บริการแล้วนะ!(10-1)2019-10-01
254โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีการแพร่ระบาดขยายอย่างเป็นวงกว้าง สำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไนจะตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระพกพากันอย่างละเอียด(9-6)2019-09-06
255ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แรงงานต่างชาติสามารถยื่นเรื่องขออนุญาตกลับเข้าประเทศไต้หวันอีกครั้งได้ทางออนไลน์ (9-2)2019-09-02
256สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อย่าสั่งซื้อสินค้าหรือนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้าประเทศ (8-11)2019-08-22
257ศูนย์ดูแลห่วงใยผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตใต้: ปอเปี๊ยะทอดสไตล์เวียดนาม(8-12)2019-08-22
258พื้นที่มิตรภาพมุสลิมจัดตั้งแล้ว ยินดีต้อนรับเข้ามาชม!(7-17)2019-07-24
259กัมพูชาพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เดินทางมาจากกัมพูชาพกพาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้าไต้หวันจะมีโทษหนัก(4-1)2019-04-14
260ในกรณีที่มีไข้สุกรแอฟริกันในเวียดนามการละเมิดการนำเข้าผลิตภัณฑ์หมูที่ผิดกฎหมายจากเวียดนามจะส่งผลให้ถูกปรับ 200,000 หยวนหากชาวต่างชาติไม่ชำระค่าปรับเขาจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า(2-5)2019-03-05