ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรุงไทเปเพิ่มเงินช่วยเหลือให้ 9 เป้าหมายใหญ่พร้อมยกระดับวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ (6-5)

วันนี้ (8)เป็นต้นไป ที่ว่าการกรุงไทเปดำเนินแผนการแจกชุดตรวจโควิดATKฟรี สำนักอนามัยกรุงไทเปแถลงว่า มีการจัดสรรชุดตรวจ
โควิดATKในวันที่ 7-8 มิถุนายนไปแล้วต่อเนื่องซึ่งจัดสรรไว้ตามโรงพยาบาลที่รับผิดชอบฉุกเฉินจำนวน19 แห่ง(โรงพยาบาลไถต้า โรงพยาบาลไทเปหลงจ่ง โรงพยาบาลซานจวินจ่ง โรงพยาบาลซานจวินจ่งสาขาซงซาน โรงพยาบาลว่านฟัง โรงพยาบาลหม่าเจี๋ยจี้เนี่ยน โรงพยาบาลชินกวง  โรงพยาบาลไทเปอี่เสวียต้าเสวียฟู่เช่ออีเยวี้ยน โรงพยาบาลกั่วไท่จงเหอ โรงพยาบาลเจิ้นซิง โรงพยาบาลไทเปฉางเกิง โรงพยาบาลไถอัน โรงพยาบาลชีหยวน โรงพยาบาลป๋อเหริน โรงพยาบาลไทเปเหลียนเหอสาขาเหรินอ้าย สาขาจงเสี้ยว สาขาหยางหมิง 
สาขาจงซิง พื้นที่สตรีและเด็กสาขาเหอผิ่ง) และคลินิกที่กำหนดอีก 312แห่ง ประชาชนที่ต้องการตรวจด้วยชุดตรวจซึ่งผ่านการประเมินจากแพทย์ว่าเป็นตามเงื่อนไขคลินิก COVID-19หรือประเมินจากประวัติเดินทาง ประวัติกลุ่มกิจกรรม ประวัติสัมผัสโรคหรือกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง โดยไม่จำกัดทะเบียนบ้านหรือสัญชาติ ไม่ต้องลงทะเบียน เข้ารับตรวจโรคสามารถแจกรับทันที ขณะรับสามารถสแกนไถเปทง QRcode  (ดาวน์โหลดไถเปทงก่อน) จะช่วยประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูล
 
นายเคอเหวินเจ๋อ ผู้ว่าราชการกรุงไทเป ในการแถลงข่าวรับมือโรคระบาดของกรุงไทเปวันนี้(8)ประกาศว่า พิจารณาถึงผลกระทบจากโรคระบาดที่มีต่อทุกสาขาอาชีพ หลังจากที่กรุงไทเปได้นำเสนอ 9 มาตรการเงินช่วยเหลือเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมแล้ว  ได้เพิ่มมาตรการ  “เงินช่วยเหลือ”อีกหลายหัวข้อ เป้าหมายเงินช่วยเหลือรวมถึงตลาดค้าปลีกสาธารณะ(ร้านค้า)แผงขายของ และผู้เช่าพื้นที่ภายใต้เขตตลาดที่เขตดูแลหรือจัดตั้ง ประชาชนที่งานได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากโรคโควิด หน่วยงานรับดูแลเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่รับดูแลเด็กเล็กในบ้าน(พี่เลี้ยงเด็ก) หน่วยหรือองค์กรทางศิลปะ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้รับส่งนักเรียนผู้พิการและกิจการทำงานเพื่อคนพิการ เป็นต้น พร้อมเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กและผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาว ช่วยเหลือให้ประชาชนชาวไทเปและผู้ประกอบการที่เดือดร้อนได้ผ่านความยากลำบาก มาตรการเงินช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องอธิบายดังต่อไปนี้:
1.แผนเงินช่วยเหลือตลาดยามยาก  :พิจารณาถึงเดือนพฤษภาคม2022 ที่ภัยโรค COVID-19ในประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น การดำรงอยู่ของแผงลอยในตลาดไทเปได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพิ่มเงินช่วยเหลือยามยากให้กับผู้เช่าพื้นที่ตลาดภายใต้หน่วยงานเขตที่รัฐดูแลหรือจัดตั้ง ปี2022ระหว่างเดือน 5-7 นอกจากจะลดค่าเช่าร้อยละ50แล้ว ปี2022ระหว่างเดือน 5-7ยังจะเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าเช่าร้อยละ50 ด้วย    
2.เงินช่วยฉุกเฉินยามยากเนื่องจากภัยโรคระบาด:ชาวไทเปที่การทำงานภายใน 3 เดือนได้รับผลกระทบจากภัยโรคระบาดทำให้ชีวิตประสบความยากลำบาก สามารถนำหลักฐานงานที่ได้รับผลกระทบและหลักฐานชีวิตที่ลำบาก ไปยังสำนักงานเขตที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือไปที่เคาน์เตอร์ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมในพื้นที่ที่พักอาศัยขอยื่นเรื่องหรือส่งจดหมายยื่นขอทางไปรษณีย์หรือยื่นทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มบริการประชาชนกรุงไทเปยื่นเรื่องขอเงินช่วยเหลือ3,000 ดอลลาร์ไต้หวัน(คนที่มีงานทำในครอบครัวเดียวกันยื่นขอไม่จำกัดแค่ 1คน)
3.เงินสนับสนุนหน่วยงานรับดูแลเด็กเล็กและเงินช่วยการคืนเงินแก่เจ้าหน้าที่รับดูแลเด็กเล็กในบ้าน(พี่เลี้ยงเด็ก)จากโรคระบาด:   ระหว่างเดือน 4- 6 ปี2022 เนื่องจากภัยจากโรคระบาดส่งผลให้หน่วยงานรับดูแลเด็กเล็กต้องหยุดทำการ หน่วยงานรับดูแลเด็กเล็กคืนเงินแก่ผู้ติดเชื้อ นักเรียนร่วมชั้นหรือหน่วยงานร่วมมือกันปิดทำการ และพิจารณาถึงโรคระบาดที่ผู้ปกครองสมัครใจหยุดจ่ายค่าดูแลไม่ส่งเด็กเล็กมาให้ดูแล จะช่วยเหลือเงิน 1/2ตามจำนวนที่คืนจริงในแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รับดูแลเด็กเล็กในบ้าน(พี่เลี้ยงเด็ก) ตามจำนวนเงินที่คืนจริงจะให้เงินสนับสนุนตามที่กำหนดให้กับพี่เลี้ยงเด็กแต่ละคน
4.หน่วยหรือองค์กรทางศิลปะลดยกเว้นค่าธรรมเนียม:หน่วยงานศิลปะภายใต้สำนักงานวัฒนธรรมที่จัดแสดงศิลปะ เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดทำให้การจัดแสดงต้องยกเลิก ช่วยเหลือประสานงานเปลี่ยนตารางเวลาเพื่อแสดงต่อ หากยกเลิกการจัดแสดงเงินประกันและค่าเช่าจะคืนให้ไม่คิดดอกเบี้ย
5.มาตรการผ่อนคลายเงินช่วยเหลือทางศิลปะ : ปี 2022  หน่วยงาน(บุคคล)ที่ได้รับเงินช่วยเหลือปกติทางด้านศิลปะ เนื่องจากผลกระทบจากภัยโรคระบาดทำให้ผู้จัดกิจกรรมต้องเปลี่ยนเวลาหรือยืดเวลาการจัดแสดงออกไป จะได้รับการอนุมัติแผนเงินช่วยเหลือทางศิลปะที่ต้องยืดเวลาจัดแสดงจากสำนักงานวัฒนธรรม  สามารถยืดเวลาจัดแสดงไปได้จนถึง 31 มีนาคม2023 และไม่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแผนงานที่จำกัด1ครั้ง
6.แผนบรรเทาช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการจัดรถรับส่งนักเรียนผู้พิการที่รัฐมอบหมาย:ผู้ประกอบการที่ร่วมมือกับรัฐ 7 รายบริการรถรับส่งนักเรียนผู้พิการที่ไม่สามารถขึ้นลงรถไปโรงเรียนเองได้ จัดเงินช่วยเหลือประจำภาคเรียนที่2ประจำปี 2022 แก่ผู้ประกอบการรถรับส่งคันละ 10,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
7.แผนเงินช่วยเหลือกิจการเพื่อคนพิการ : สำนักงานแรงงานและคนพิการไทเปให้เงินช่วยเหลือกิจการสถานที่ทำงานเพื่อคนพิการจำนวน43 แห่งที่ได้รับมอบหมายหรือที่ผ่านอนุมัติ ช่วยเหลือการดำเนินการ อาทิ ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายนำเข้าสินค้าและค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สินค้า ให้เงินช่วยเหลือเป็นเงินสูงสุดแห่งละ 120,000ดอลลาร์ไต้หวัน
8.เพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการ : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรัฐบาลไทเป ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กและผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาวในวงเงิน 1.15พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อขยายมาตรการช่วยเหลือยามยากด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ประมาณการวันที่ 15 มิถุนายน ปี 2022 เป็นต้นไป ยกระดับจำนวนเงินที่ยื่นขอ “สินเชื่อฉับไว”สินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจาก 800,000 ดอลลาร์ไต้หวันเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน สินเชื่อผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาวจาก 500,000ดอลลาร์ไต้หวันเพิ่มขึ้นเป็น1.2 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ได้รับสิทธิพิเศษ“ยื่นเรื่องสะดวก” “อนุมัติรวดเร็ว” “ระยะเวลาผ่อนผันสามเดือน”ขณะเดียวกันขยายด้านบริการและประสิทธิภาพการจัดการเคสทางการเงิน ธนาคารสินเชื่อแต่เดิมนอกจากธนาคารฟู่ปังแล้ว ยังเพิ่มธนาคารยวี่ซันได้เลือกใช้บริการสินเชื่ออีกด้วย นอกจากนี้บัญชีสินเชื่อเดิมที่ยังชำระไม่เสร็จ สามารถยืดระยะเวลาการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยออกไปได้อย่างน้อย 6 เดือนนานสุด 1 ปี ยื่นเรื่องขอได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม
 
รัฐบาลกรุงไทเปแถลงช่วงท้ายว่า ในอนาคตมาตรการที่เกี่ยวข้องจะปรับเปลี่ยนเป็นระยะตามสถานการณ์ของโรคระบาด มาร่วมต่อสู้ภัยโรคระบาดและฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน ประชาชนทั่วไปที่ต้องการทราบเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาความช่วยเหลือต่างๆ สามารถเข้าไปที่สำนักการเงินเศรษฐกิจ“พื้นที่หัวข้อมาตรการช่วยเหลือเนื่องจากโรคปอดอักเสบรุนแรง”บริการกระเป๋ารวมข้อมูล มาตรการช่วยเหลือยามยาก ช่องหน้าต่างติดต่อ และลิงก์เชื่อมไปยังพื้นที่โรคระบาดกรุงไทเป ภาษีและข้อมูลอื่นๆ(เว็บไซต์:https://dof.gov.taipei/Content_List.aspx?n=620DCB9F03451B25
 
 

วันที่ออก

2022-06-15