ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แผนการแจกชุดตรวจโควิดATKของกรุงไทเป (6-4)

นับแต่วันนี้ (8)เป็นต้นไป ที่ว่าการกรุงไทเปดำเนินแผนการแจกชุดตรวจโควิดATKฟรี สำนักอนามัยกรุงไทเปแถลงว่า มีการจัดสรรชุดตรวจ
โควิดATKในวันที่ 7-8 มิถุนายนไปแล้วต่อเนื่องซึ่งจัดสรรไว้ตามโรงพยาบาลที่รับผิดชอบฉุกเฉินจำนวน19 แห่ง(โรงพยาบาลไถต้า โรงพยาบาลไทเปหลงจ่ง โรงพยาบาลซานจวินจ่ง โรงพยาบาลซานจวินจ่งสาขาซงซาน โรงพยาบาลว่านฟัง โรงพยาบาลหม่าเจี๋ยจี้เนี่ยน โรงพยาบาลชินกวง  โรงพยาบาลไทเปอี่เสวียต้าเสวียฟู่เช่ออีเยวี้ยน โรงพยาบาลกั่วไท่จงเหอ โรงพยาบาลเจิ้นซิง โรงพยาบาลไทเปฉางเกิง โรงพยาบาลไถอัน โรงพยาบาลชีหยวน โรงพยาบาลป๋อเหริน โรงพยาบาลไทเปเหลียนเหอสาขาเหรินอ้าย สาขาจงเสี้ยว สาขาหยางหมิง 
สาขาจงซิง พื้นที่สตรีและเด็กสาขาเหอผิ่ง) และคลินิกที่กำหนดอีก 312แห่ง ประชาชนที่ต้องการตรวจด้วยชุดตรวจซึ่งผ่านการประเมินจากแพทย์ว่าเป็นตามเงื่อนไขคลินิก COVID-19หรือประเมินประวัติเดินทาง ประวัติกลุ่มกิจกรรม ประวัติสัมผัสโรคหรือกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง โดยไม่จำกัดทะเบียนบ้านหรือสัญชาติ ไม่ต้องลงทะเบียน เข้ารับตรวจโรคสามารถแจกรับทันที ขณะรับสามารถสแกนไถเปทง QRcode  (ดาวน์โหลดไถเปทงก่อน) จะช่วยประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูล

วันที่ออก

2022-06-13