ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
◎ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
ตราบใดที่คุณมีใบอนุญาตพำนักอาศัย(A.R.C.) คุณก็มีสิทธิที่จะทำงานระหว่างพำนักอาศัยในประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานต่างหาก เรายินดีที่จะช่วยคุณหางาน ! หากคุณกำลังหางาน หรือมีความเครียดกับการตกงาน สามารถลงทะเบียนจัดหากับจุดจัดหางานของเราที่ใกล้สุด หรือติดต่อเราโดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ : ขอลงทะเบียนจัดหางาน: กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนสมัครงาน เตรียมสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย (ด้านหน้าและด้านหลัง)
*โทรศัพท์บริการจัดหางานของเรา 2308-5231 (ext: 703 คู่สมรสต่างชาติ; ext: 727 คู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่) จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ สอบถามและบันทึกข้อมูลหางาน
*เว็บไซต์บริการจัดหางานของเรา (www.okwork.taipei) คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานไทเป
*กองบริการจัดหางานและจุดบริการจัดหางานในเครือ

◎บริการจัดหางาน
*บริการจัดหางาน
เรามีที่ปรึกษาที่เป็นเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือท่านโดยเฉพาะ ให้บริการฟรีค้นหาตำแหน่งงาน ให้คำปรึกษาการหางาน แนะนำงาน
แนะนำการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น

*ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาชีพ

* บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้คำปรึกษา แนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพที่เหมาะสม และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ทักษะจากการฝึกอบรมวิชาชีพ

˙จัดอบรมส่งเสริมการหางาน ช่วยให้ท่านเข้าใจการทำงานในไต้หวัน นและเทคนิคในการสัมภาษณ์งาน เพื่อเพิ่มความพร้อม เพิ่มทักษะการหางาน ให้ท่านสามารถรู้แนวโน้มของตลาดงาน

*เบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือชั่วคราวจากการตกงาน
หลังจากลงทะเบียนจัดหางาน เราจะแนะนำงานให้คุณมากกว่า 2 ครั้งภายใน 14 วัน แต่ถ้าคุณไม่สามารถหางานทำที่เหมาะสมได้ ในกรณีนี้หลังผ่านการประเมินจากเราแล้ว เห็นว่าไม่มีโอกาสได้งานที่เหมาะสม คุณสามารถขอเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือชั่วคราวในระหว่างว่างงานได้ เกณฑ์การให้เบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือชั่วคราวนี้ คำนวณจากหน่วยชั่วโมง วันละ 8 ชั่วโมง สูงสุดเดือนละ 176 ชั่วโมง ไม่เกิน 6 เดือน

*ท่านสามารถลงทะเบียนแบบเศรษฐกิจหรือแบบสังคมของโครงการจัดหางานทางเลือก
แต่ในการเข้าร่วมแบบสังคมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี โครงการนี้ หลักเกณฑ์การให้เบี้ยเลี้ยง คำนวณจากหน่วยชั่วโมง วันละ 8 ชั่วโมง สูงสุดเดือนละ 176 ชั่วโมง ไม่เกิน 6 เดือน

*สามารถขอเบี้ยเลี้ยงจากระเบียบประกันการทำงาน
หลังจากการแก้ไขระเบียบประกันการทำงาน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2009 ปัจจุบันแรงงานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้ได้ อาทิ ขอเบี้ยเลี้ยงจากการว่างงาน เบี้ยฝึกอบรมวิชาชีพ เบี้ยเลี้ยงบุตรในกรณีลางานแบบไม่มีรายได้ประจำ เบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือประกัน สุขภาพ
【การขยายกลุ่มผู้ประกัน】
อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยและทำงานในไต้หวันตามกฎหมาย เป็นลูกจ้างที่ถือสัญชาติต่างประเทศ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า และสมรสกับคนไต้หวันที่มีสำมะโนครัวในไต้หวัน
【การจ่ายเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือจากการตกงาน】
แรงงานที่ใช้กับระเบียบประกันการทำงานใหม่ นับตั้งแต่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2009

˙ผู้ประกันเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือจากการตกงานที่มีสัญชาติไต้หวัน หรือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้รับอนุญาตทำงาน
˙ถูกเลิกจ้าง
˙มีเวลาประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนออกจากงาน 3 ปี จำนวนเงินที่จะได้รับ คือ 60% ของค่าเฉลี่ยเบี้ยเลี้ยงประกันก่อนออกจากงาน 6เดือน และได้รับไม่เกิน 6 เดือน กรณีผู้ขอถอนประกันอายุ45ปีขึ้นไป หรือมีใบหลักฐานเป็นผู้พิการที่หน่วยงานแผนกสังคมของรัฐมอบให้ จะได้รับไม่เกิน 9 เดือน
ถ้าคู่สมรสไม่มีรายได้ มีบุตรผู้เยาว์หรือพิการ จะได้เพิ่ม10%ต่อคนของค่าเบี้ยเลี้ยงประกันช่วยเหลือ แต่ไม่เกิน 20%

【ลางานเพื่อเลี้ยงทารกแบบไม่มีรายได้ประจำ】
ได้ซื้อเบี้ยประกันช่วยเหลือ 1 ปีเต็ม และมีบุตรอายุไม่เกิน 3 ปี จะได้รับ 60%ของค่าเฉลี่ยเบี้ยเลี้ยงประกันก่อนออกจากงาน 6เดือน