ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หากคุณพบกับการถูกคุกคามทางเพศ หรือพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้
 • การยินยอม หรือ ปฏิเสธเพื่อการที่จะได้รับ หรือ สูญเสียสิทธิเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน การศึกษา การอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ
 • การแสดง หรือ เผยแพร่ลายลักษณ์อักษร รูปภาพ เทปบันทึกเสียง บันทึกภาพ  สิ่งของ คำพูด หรือ การกระทำที่ทำให้เกิดความอับอาย หมื่นเกียรติ การคุกคามทางกายหรือจิตใจ การข่มขู่ หรือทำให้หวาดกลัว ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับงาน การศึกษา การอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้
กรุณาติดต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้

บริการจากตำรวจ
 1. ถ้าคุณได้ทำการแจ้งความกับตำรวจแล้ว เราจะรีบดำเนินการจัดการตรวจสอบกับเหตุการณ์(คดี) ที่เกิดขึ้นโดยด่วนพร้อมกับบันทึก
 2. เราจะพยามตรวจสอบ และเก็บข้อมูลหลักฐานให้ได้มากที่สุด
 3. จะไม่มีการเปิดเผยเหตุ(คดี) ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน
 4. ถ้ามีปัญหาใดๆ ท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับกรมตำรวจเทศบาลนครไทเป กลุ่มคุ้มครองสตรีและเด็ก (เบอร์โทรติดต่อ 02-27590827)
 5. แจ้งเหตุสายด่วนการคุกคามทางเพศ 1999 ต่อ 3365 หรือ 4553
  แจ้งความฉุกเฉิน โทร 110
  สายด่วนคุ้มครองทั่วประเทศ 113

(ข้อมูลจาก: กรมตำรวจเทศบาลนครไทเป หน่วยงานคุ้มครองสตรีและเด็ก)