ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยของสตรีเป็นไปอย่างราบรื่น องค์กรเทศบาลตำรวจนครไทเป (ได้พบว่าในครึ่งปีที่ผ่านมาสตรีที่เกิดภัย โดนขโมย กระโชกทรัพย์ โดนข่มขืนและโดนทำร้าย) สถานที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่ผู้ร้านค้ายา และมั่วสุมกัน) ตามกฎหมายมาตราที่ 108 ให้องกรค์ที่เกี่ยวข้องตั้ง 「ศูนย์บริการการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยของสตรี」ขึ้นและหน่วงงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือโดย ร้านค้าที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมงให้ตั้ง 「สถานีคุ้มครอง」รวมทั้งสิ้น 217 แห่ง ซึ่งสถานีเหล่านี้ให้บริการความปลอดภัยและรับร้องทุก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้สตรีได้ในการอยู่อาศัย