ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หากพบปัญหาทางด้านกฎหมาย เช่น การหย่าร้าง การอ้างสิทธิ์เป็นผู้ปกครอง การอนุญาตให้อยู่ในประเทศ ฯลฯ สามารถติดต่อกับหน่วยงานเพื่อขอคำปรึกษาได้
 • ศูนย์บริการสตรีอพยพใหม่และครอบครัว นครไทเป โทร :25580133 (หากต้องการล่าม กรุณานัดล่วงหน้า)
 • ศูนย์บริการแนะนำทางกฎหมาย เทศบาลนครไทเป โทร: 27256168
 • บริการกฎหมาย มูลนิธิแลกเปลี่ยนช่องแคบ เบอร์:27134726
 • สมาคมช่วยเหลือด้านกฎหมาย เบอร์:66328282
 • กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน กองควบคุมและกองตรวจคนเข้าเมือง ณ นครไทเป ให้บริการทำเรื่อง การพำนักในประเทศทั้งแบบชั่วคราวและถาวร การพักอาศัยและบริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  1. ผู้อพยพใหม่(คู่สมรสต่างชาติ) บริการกฎหมายสายตรง โทร :23889393 ต่อ 3122;
  2. ผู้อพยพใหม่(คู่สมรสประเทศจีน) บริการกฎหมาย สายตรงโทร :23889983
  3. การให้บริการแนะนำการดำรงชีวิตสำหรับผู้อพยพใหม่ สายตรงโทร :23889393 ต่อ 3127


ข้อมูลอื่นๆ ให้ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครไทเป