ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
เพื่อดำเนินงานศิลปะวัฒนธรรมใน หลาย ๆ รูปแบบ หลักการความเสมอภาคของสิทธิทางวัฒนธรรม และทุนสนับสนุนคนงานในด้านศิลปะวัฒนธรรม หรือกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับอนุรักษ์ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอดจากการเรียนรู้ งานแสดงโชว์ ต่าง ๆ โดยปกติสำหรับงานศิลปะความคิดสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องถึงเผ่าพันธ์ุที่มีวัฒนธรรมด้อยกว่า กลุ่มบุคคลในขอบเขตศิลปะค่อนข้างจะถูกยกระดับให้สูงขี้น พวกเขาสามารถอ้างอิงถึง “ กฎระเบียบเอกเทศ (อิสระ) ในด้านทุนสนับสนุนศิลปะของเมืองไทเป“ พวกเขาจำเป็นที่จะต้องรับรู้
การจัดการเงินสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับการยื่นขอสมัคร เงื่อนไขที่จำกัด ชนิดและรายการสำหรับการยื่นขอสมัคร เงินสนับสนุน รูปแบบและกระบวนการยื่นสมัคร ต่าง ๆ สามารถหาดูได้จาก เว็บไซด์ของกระทรวงวัฒธรรมในเมืองไทเป สามารถติดต่อได้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบอร์โทร 1999 ต่อ 3601