ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้นถึงขั้นตอนการเข้าทะเบียนหลังจากการโอนสัญชาติ เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางสำนักทะเบียนเขตเป่ยโถ๋ได้ทำ “การ์ดช่วยจำเกี่ยวกับการเข้าทะเบียนหลังการโอนสัญชาติ” ได้ทำเป็นแบบตารางขั้นตอนเกี่ยวกับการเข้าทะเบียนหลังการโอนสัญชาติ และยังมีการเน้นสีเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแบ่งเอกสาร และขอเตือนให้ทุกท่านต้องเดินเรื่องทำบัตรขอพักอาศัยในประเทศ
บัตรต่างด้าวเป็นต้น และยังได้เพิ่ม QR Code เพื่อให้ง่ายต่อการคอร์นเฟิร์ม ยินดีให้ทุกท่านเข้าดาวน์โหลดใช้บริการ