ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

หากคุณพบความลำบากในการดำรงชีวิต คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ โดยเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย และ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถเฉพาะที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือคุณ
 

 • ศูนย์บริการสตรีอพยพและครอบครัว นครไทเป โทรเบอร์ :25580133
 • ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวของแต่ละเขตบริการ
 • ศูนย์บริการสวัสดิการในสังคมของแต่ละเขตบริการ
 • ศูนย์บริการกองตรวจคนเข้าเมือง นครไทเป โทรเบอร์ :23889393 ต่อ 3103
 • ให้บริการติดต่อกับคู่สมรสต่างชาติสายตรงโทรเบอร์ 0800-024-111
 • มูลนิธิสงเคราะห์สังคมยีเตี้ยน (ให้บริการผู้อพยพสัญชาติต่างชาติ) โทรเบอร์ :25777663
 • สมาคมบริการให้ความช่วยเหลือแห่งสาธารณจีน(ให้บริการผู้อพยพสัญชาติจีน) โทรเบอร์ :23935943
 • มูลนิธิแลกเปลี่ยนช่องแคบ ห่วงใยคู่สมรสสัญชาติจีน สายตรงโทรเบอร์ :27189995
 • ศูนย์การศึกษาครอบครัวนครไทเป-ช่วยเหลือครอบครัวด้านการศึกษา สายตรงโทรเบอร์ :(02)2541-9982
 • เทศบาลไทเปแผนกอนามัย บริการที่ปรึกษาศูนย์สุขภาพจิต โทร: (02)3393-7885


ภาษาต่างชาติ
เมื่อพบเจอกับเรื่องต่างๆ ที่ไม่คุ้นเคย หรือปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การเจราจากันของคู่สมรส การเลี้ยงดูบุตร และการศึกษาภาษา
และการเข้าทะเบียนต่อที่ว่าการอำเภอ สามารถติดต่อหน่วยงานพิเศษ
 

 • ศูนย์บริการสตรีอพยพและครอบครัว นครไทเป โทรเบอร์ :25580133 (บริการภาษาอื่นๆ โทรเบอร์25580119)
 • ศูนย์บริการผู้อพยพนครไทเป (สาขาหนานกั่งทรเบอร์ 27884911 สาขาว่านหัวโทรเบอร์ 23701046)
 • ให้บริการติดต่อกับคู่สมรสต่างชาติสายตรงโทรเบอร์ 0800-024-111
 • มูลนิธิสงเคราะห์สังคมยีเตี้ยน โทรเบอร์ :25777663
 • ศูนย์บริการแรงกรม กรมแรงงานเทศบาลนครไทเป โทรเบอร์ :25502151


ข้อมูลอื่นๆ ให้ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: กองสวัสดิการ เทศบาลนครไทเป